Tableau отново е лидер в системите за бизнес анализи

Tableau е лидер сред системите за анализ на данни

За шеста поредна година Tableau е определен като Лидер в Gartner Magic Quadrant

Традиционно, през месец февруари Gartner представи професионален доклад оценяващ водещите софтуерни решения за бизнес анализи по множество показатели. Сред критериите, по които се оценяват различните BI инструменти са инфраструктура на системата, управление на данните, анализи и визуализации, споделяне на информацията и насърчаване на сътрудничество и много други, като крайният резултат дава оценка за лекота в изпълнението на справките (анализите) и тяхната завършеност. За провеждане на изследването и изготвяне на доклада участват топ анализатори с дългогодишен опит в модерните платформи за анализи и Business Intelligence.

Tableau leader in Gartner Magic Quadran

 

За лекотата, с която се създават справки и анализи чрез Tableau, може да се съди по повечето от 70 000 клиента, които разчитат на софтуерното решение за ежедневната си дейност (над 16 100 са новите клиенти само през 2017 г.). Tableau предлага удобна self service платформа, която дава възможност както на всеки отделен потребител да анализира единичен източник на данни на личния си компютър, така и на потребителите от огромни корпорации да извършват комплексни анализи на базата на сложно и голямо множество от източници, без необходимост от намеса на IT екипа. Последната версия на Tableau – 10.5 със своята Hyper скорост, помага на потребителя бързо да види и разбере дори големи масиви от данни, което е предпоставка за вземане на бързи и информирани управленски решения.

Лидерската позиция на Tableau не е случайна. През изминалата година компанията инвестира огромен човешки и финансов ресурс за подобряване на завършеността на всяка визуализация, като например възможността за добавяне на още един слой във всяка визуализация чрез Viz in Tooltips. Чрез новите функционалности на Tableau вече много по-лесно и бързо се откриват корелации, изключения, клъстери, връзки, пресмятат се тотали и се правят предвиждания на база на данните, без необходимостта от употреба на специфични модели или алгоритми. След версия 10, Tableau обогати анализите през мобилни устройства, чрез възможността за модифициране на всяка визуализация за лесна употреба от мобилен телефон или тáблет, без да се губи от пълната интерактивност.

Естествено, подобряването на Tableau не свършва само до тук! Екипът хвърли големи усилия в създаване на Tableau Server под Linux, което за много организации означава по-малки разходи, по-голяма гъвкавост и по-добра сигурност. Tableau Server може да бъде инсталиран при клиента (on-premise) като виртуална машина или на физически сървър, а също така се предлага като облачно-базирана платформа, използвайки Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, или Tableau Online – пълно менажирана от Tableau SaaS платформа. И през изминалата година Tableau не спря да добавя връзки към нови източници на данни, като например PDF и Spatial файлове, OneDrive, Dropbox и др., което доведе до значително подобряване при работата и управлението на метаданните.

Постоянният стремеж на Tableau да отговори още по-добре на нуждите на потребителите, стимулират компанията постоянно да развива и усъвършенства софтуерното решение. На хоризонта се задават много нови и вълнуващи иновации, за които ще разкажем съвсем скоро.

 

Ако искате да придобиете практически познания за работа с Tableau, включете се в предстоящото обучение, което Тим ВИЖЪН България ще проведе от 23 до 27 април 2018. Научете повече >

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy