Какъв е българският автомобилен парк – анализ с Tableau

Изследване с Tableau на автомобилния парк в България

Актуалната в последно време тема за възрастта на автомобилния парк в България и обсъжданите мерки за справяне с този проблем, на който в голяма степен се дължи замърсяването на въздуха в големите градове, ни провокира да приложим възможностите на business intelligence решението Tableau, за да съставим една цялостна и ясна картина на това какви превозни средства по възраст, марка и вид гориво се движат по пътищата на страната.

Изследване на автомобилния парк в България с BI софтуера Tableau

Резултатите от проведения цялостен анализ по темата представихме на специално проведен за целта BI уебинар, запис от който можете да гледате в нашия YouTube канал.

 

Намирането на източник на данни по темата не ни затрудни. Порталът за отворени данни на Р. България ни предостави нужната информация под формата на голям брой .csv файлове, публикувани периодично от МВР. Структурирана по този начин обаче информацията беше трудна за възприемане, а още по-трудно се поддаваше на анализ.

От друга страна Tableau ни даде възможността да свържем данните от различните файлове (функция join) , а големия избор от разнообразни визуализации, които предлага решението ни дадоха свободата да изберем най-подходящите за нашите цели и да изградим цялостната картина на автомобилния парк, чрез която да си отговорим на редица въпроси:

  • Каква е средната възраст на автомобилния парк в България?
  • Какъв е делът на дизеловите спрямо бензиновите двигатели?
  • Кои са най-използваните марки автомобили и какво е възрастовото им разпределение?
  • Има ли ясно изразени тенденции, които се развиват във времето?

Въпреки че работейки с наличната информация до известна степен бяхме подготвени, все пак останахме шокирани от крайната картина, която нарисуваха пред нас данните. Както ясно личи на Tableau визуализациите по-долу преобладаващата част от превозните средства в страната (близо 70 %) са на възраст над 16 г., като тези на възраст над 20 г. съставляват цели 40 % от съвкупния автопарк. На фона на тези цифри дела на новите автомобили (до 10 г.) е почти пренебрежимо малък – едва 11 %.

Не ни изненада и факта, че голяма част от всички превозни средства (51 %) са задвижвани с дизелови двигатели – гориво, което в последните години се смята за един от основните причинители на замърсяването на въздуха с азотни оксиди и диоксиди (NO и NO2) и с прахови частици. Неслучайно големите градове в Европа масово предприемат мерки за ограничаване движението на дизелови автомобили.

Вижте повече за замърсяването на въздуха в София в нашия блог-пост Качество на въздуха в София – изследване с Tableau

Изненадващо за нас обаче беше откритието, че цялостния брой на превозните средства в България плавно намалява в последната 1 година. На какво се дължи това – дали на намалена покупателна способност на населението, на преминаването към алтернативни варианти на транспорт или на естественото отпадане на превозни средства поради достигане на пределна възраст за експлоатация – оставяме тези изводи на вас.

Предлагаме ви сами да разгледате представените данни и да намерете отговорите на въпросите, които ви вълнуват. А ако искате да знаете повече за Tableau или да се запознаете с пълния анализ на българския автомобилен пазар, не се колебайте да се свържете с нас.

Структура на автомобилния парк в България – изследване с Tableau

Източник на данните: http://opendata.government.bg/

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy