Тим ВИЖЪН България гостува в Телевизия Европа

Как ще се развиват занапред системите за управление на бизнеса

В самото начало на новата 2018 г. нашият колега Александър Хаджидимитров, Ръководител отдел Консултанти, гостува в предаването „Бизнес темите“ на телевизия Европа, където направи обзор на тенденциите, които ще оказват най-силно влияние върху развитието на системите за управление на бизнеса през следващите 12 месеца.

Особено внимание беше отделено на технологичните промени, които ускоряват развитието на софтуерните системи, като например превръщането на Интернет на нещата (Internet of Things) в ежедневие, както и тенденцията към засилена интеграция между отделните системи, която води до формирането на единна екосистема, подобряваща цялостно ефективността на компаниите във всички направления на тяхната дейност.

“Ако допреди десет години говорехме за отделна ERP система, отделна складова и счетоводна система, отделна CRM система, то днес все по-често говорим за единно облачно решение, в което всички тези системи са взаимодействащи си модули, които компаниите използват сполед особеностите на своя бизнес. Отделно системите за управление на бизнеса все по-често комуникират с външни системи в реално време.“,

сподели Александър Хаджидимитров и даде пример с все по-тясната интеграция на електронните магазини със системите за бизнес управление.

Разговорът засегна винаги актуалния въпрос за предимствата на облачните системи за управление и сигурността на данните в „облака“ и от там закономерно се прехвърли към предстоящото влизане в сила на Общия регламент за защите на личните данни (GDPR), което неминуемо ще доведе до значими промени в начина, по който личните данни се съхраняват, защитават и управляват в рамките на бизнес софтуерите на компаниите.

Особено внимание беше отделено и на засиления интерес и използване на business intelligence системите, които дават в ръцете на бизнеса мощен инструмент за визуализация и анализ на огромното количество данни, които се генерират на всеки етап от дейността на компанията. В съвременната наситена с данни среда тенденцията към засилена интеграция на системите за бизнес анализ с ERP софтуера има потенциала да осигури на компаниите значителни конкурентни предимства.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy