Тим ВИЖЪН България официално локализира на български език Microsoft Dynamics NAV 2018

Тим ВИЖЪН България официално локализира на български език Microsoft Dynamics NAV 2018

Разработената от Тим ВИЖЪН България българска локализация на водещото ERP решение Microsoft Dynamics NAV 2018 бе официално сертифицирана от Microsoft. Сертификацията идва като финална стъпка след успешното преминаване на редица задълбочени тестове, проведени от независима външна организация и гарантира, че разработеното решение отговаря напълно на високите стандарти за качество на Microsoft.

Официалната сертификация служи като гаранция за потребителите, че разработената Българската локализация е не само напълно съвместима с Microsoft Dynamics NAV 2018, но и също така отговаря на уникалните нужди на бизнеса в страната и е препоръчана от компании в България, които вече я използват успешно.

Сертифицираната българската локализация на системата включва не само пълен превод на ERP решението и привеждането му в съответствие със стандартите и изискванията на българското законодателство, но и редица допълнителни функционалности, възприети като задължителна част от добрите счетоводни практики в страната. Сред тях се отличават функционалности като кореспондиращи сметки, справки Главна книга, Оборотна ведомост, Инвентарна книга на дълготрайните активи, Данъчен амортизационен план и редица други.

С това общият брой успешно локализирани от Тим ВИЖЪН България версии на водещото ERP решение нараства на 14 (включително последните 5 последователни версии на системата, представени от Microsoft), а текущата сертификация означава, че българската локализация може да се използва успешно и с наследника на Microsoft Dynamics NAV – Microsoft Dynamics 365 Business Central (on-premise).

Ако имате нужда от надеждна ERP система, с която да управлявате бизнеса си, ще се радваме да ви демонстрираме предимствата на Microsoft Dynamics NAV и неговият наследник Dynamics 365 Business Central.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy