Тим ВИЖЪН подкрепя осъществяването на връзка между бизнеса и образованието в България

Тим ВИЖЪН България подкрепя осъществяването на връзка между бизнеса и образованието

За пета поредна година се реализира инициативата на гл. ас. Наталия Футекова,  преподавател в УНСС, за осъществяване на връзка между бизнеса и образованиетоПрез учебната 2015 експерти от сферата на ИКТ отново ще изнасят лекции на тема ERP системи пред студенти от специалност „Бизнес информатика“ 4-ти курс в Университета за национално и световно стопанство. Основната цел на гост-лекторите е да предадат практически знания и „ноу-хау“ на студентите за комплексните ERP решение за управление на бизнеса.

По покана на гл. ас. Футекова, Росен Караиванов, управител на Тим ВИЖЪН България, участва и в тазгодишното провеждане на инициативата с представяне на Microsoft Dynamics™ NAV. В презентацията си той включи основни моменти от историята и развитието на продукта от самото му създаване до днес, както и информация за основните модули и функционалности на системата. Студентите имаха възможност да се запознаят с процеса на внедряване на система за управление на бизнеса, най-често срещаните проблеми, както и добри практики, чрез които те могат да бъдат избегнати. Г-н Караиванов разказа и интересни случаи от своята дългогодишна практика като консултант и управител. В края на презентацията всеки студент имаше възможност да създаде и осчетоводи поръчка в системата. Лекцията завърши с дискусия, на която младите ИТ кадри получиха отговор на въпроси свързани с бъдещото им професионално развитие. Тим ВИЖЪН България подкрепя проекта от самото му стартиране през 2011г.

„Една ERP система е доста голяма, във нея освен много функционалности има и много практически знания. ERP системите съдържат в себе си най-добрите практики за даден бизнес“– споделя гл. ас. Наталия Футекова в свое интервю. Именно това практическо знание се опитват да предадат на студентите от УНСС представителите на бизнеса, които участват в проекта – ноу-хау „от кухнята“, което само професионалисти могат да им предоставят.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy