Семинар – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2016, град София

Семинар Финансиране внедряването на ERP с евросредства

Условия за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Основни теми:

  • Размер на безвъзмездната помощ;
  • Изисквания към кандидатите;
  • Допустими дейности;
  • Продължителност на проекта.

Място:  София

Дата:     17 май 2016 г.

Час:       10:00 – 12:00

Организатор: „Тим ВИЖЪН България“ ООД и “Интегрити Консултинг” ООД

Семинарът ще бъде от полза за всички, които планират да кандидатстват за финансиране по програмата.

Специално внимание ще бъде отделено на възможностите за кандидатстване за европейско финансиране за внедряване на ERP, CRM и BI решения.

Участието в семинара е БЕЗПЛАТНО, след предварителна регистрация.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy