Промени в сроковете за привеждане на бизнеса в съответствие с Наредба Н-18

Промени в сроковете за привеждане на бизнеса в съответствие с Наредба Н-18

НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин предизвика много реакции, коментари и обсъждания още от момента на обявяване промените в нея и която продължава да вълнува бизнеса до днес. Промените в Наредба Н-18 (нови чл. 52а – 52м) във връзка с разпоредбите на чл. 118, ал. 14 – 18 от ЗДДС въведоха изисквания към т.нар. „софтуер за управление на продажбите в търговски обект“ (СУПТО), в категорията на който попадат и ERP системите за управление на бизнеса.

Последното за сега развитие по казуса дойде с обнародваната преди броени дни (на 29.03.2019 г.) в Държавен вестник промяна в сроковете на влизане в сила на разпоредбите от Наредба Н-18, а именно:

  • Собствениците на търговски обекти (независимо дали са регистрирани по ДДС или не), в които се използва софтуер за управление на продажбите, имат на разположение още шест месеца да приведат бизнеса си в съответствие с изискванията на Наредбата. Първоначално оповестеният срок за това – 31.03.2019 се удължава до 30.09.2019 г.
  • Удълженият срок е в сила единствено и само за обекти, в които се използва софтуер за управление на продажбите. Всички останали обекти, които не използват подобен софтуер, а отчитат продажбите си само с помощта на касов апарат, трябва да стартират месец април с касови апарати, съобразени със заложените в Наредбата изисквания.

Важно е да се отбележи, че промените касаят отделните търговски обекти, а не юридическото лице като цяло. С други думи, ако дадена компания има няколко търговски обекта, в които използва касови апарати, то за всеки от тях следва да се определи дали в допълнение към касовия апарат се ползва и софтуер за управление на продажбите. Само за търговските обекти, които отговарят и на двете условия, срокът за подмяна на касовите апарати се удължава до 01.10.2019 г.

Отворен все още остава въпросът с регистрирането на ERP системите като софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. Множество неизяснени въпроси, сред които нарушаването правата на интелектуална собственост на компаниите-производители, изискването за вграждане на защити срещу промяна или добавяне на външни модули, позволяващи промяна на функционалността на софтуера и други спорни теми поставят под въпрос възможността тези софтуерни решения да отговорят изцяло на изискванията на Наредбата в настоящия й вид. Това е и причината водещите ERP решения на големите световни производители все още да не фигурират в публичния електронен списък на СУПТО на сайта на НАП.

Като компания-внедрители на подобен род софтуер, наред с други колеги от бранша, представители на бизнеса и различни браншови организации, Тим ВИЖЪН България активно участва в срещи и дискусии с експертите на НАП в опит за изясняване на спорните точки. Ще ви държим в течение за развитието на темата.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy