Новите тенденции в развитието на системите за управление – Тим ВИЖЪН България гостува в Bloomberg TV Bulgaria

Александър Хаджидимитров разказа за тенденциите при системите за бизнес управление

Новите мега-регулации, възможностите на изкуствения интелект и добавената реалност са част от тенденциите, които оказаха най-силно влияние върху системите за бизнес управление от началото на годината. Това сподели нашият колега Александър Хаджидимитров, Ръководител отдел Консултанти, при гостуването си в предаването „В развитие“ на телевизия Bloomberg TV Bulgaria.

GDPR беше най-сериозното предизвикателство за бизнес системите

Влизането в сила на Общия регламент за защита на данните (GDPR) беше едно от основните предизвикателства, с които се сблъскаха компаниите и техните системи за управление. Въпреки, че имаха 2 години, за да се подготвят за влизането в сила на регламента, реално компаниите се активизираха едва в края на 2017 г. – началото на 2018 г. Тогава започнаха и основните активности по анализ на начина на съхранение на данни; системите, в които се съдържат тези данни; възможностите за осъществяване на стриктен контрол; разработване и въвеждане на политики за достъп; обучение на служителите, обработващи данните; преглед на взаимоотношенията с доставчици и клиенти и други.

Влиянието на GDPR се усети с особена сила в компаниите, работещи преди всичко с крайни клиенти-физически лица, тъй като регламентът е насочен най-вече към опазване на техните данни. Процесът по получаване на съгласия за обработка на данните се оказа сериозно предизвикателство за тези компании и показа до каква степен техните CRM системи са приспособени да се справят с него.

„Обработката на получените резултати от всички изпратени мейли трябваше да се отрази в съществуващите системи и бази данни и, ако разполагате с една модерна система за управление на взаимоотношенията, това може да стане автоматично от нея“, даде за пример Александър Хаджидимитров. Водещите производители на системи за управление бяха взели всички мерки, за да подготвят своите софтуери и те се оказаха адекватни да поемат това предизвикателство. За съжаление обаче имаше и значителен брой фирми, които бяха принудени ръчно да обработват тези данни, губейки време и рискувайки допускането на грешки.

Според Александър Хаджидимитров, новите мега-регулации ще продължат да оказват влияние върху системите за управление, като, по негово мнение предстои да станем свидетели и на още едно измерение на GDPR, което остава леко пренебрегнато към момента, а именно правото на физическите лица да поискат данните им да бъдат прехвърляни директно от една компания към друга. Това със сигурност ще изправи ERP и CRM системите пред ново предизвикателство.

Мястото на добавената реалност в системите за управление на бизнеса

Добавената реалност е друга тенденция, която усилено си пробива път в средите на системите за управление. Развитието на този тип технологии дава възможност да се допълни физическата реалност с богатата информация, чийто източник са ERP системите, и така значително да се улеснят и оптимизират дейностите, извършвани на терен, като например ремонт на машини и съоръжение, проследяване пътя и местоположението на материали и работна сила и др.

Изкуственият интелект вече е намерил място в ERP решенията

Изкуственият интелект е област с много приложения, за която много се говори в средите на системите за управление на бизнеса. Големите производители на такива системи вече експериментират с възможностите на машинното самообучение, вграждайки го в своите решения.

„Едно от интересните приложения на изкуствения интелект е разпознаването на образи, което присъства в новите версии на ERP решенията. Например, ако снимате даден артикул, системата автоматично може да разпознае от какъв тип е той и да го категоризира в съответната продуктова група на вашия каталог“, даде за пример Александър Хаджидимитров.

Интересното при прилагането на изкуствения интелект в бизнеса е, че докато при автономните автомобили целта на AI е изцяло да замести човека при вземането на решение, то при ERP системите машинния интелект по-скоро има поддържаша роля. Той допълва и оптимизира човешкия фактор, насочвайки хората при вземане на правилните решения.

Сред другите теми, засегнати в интервюто, бяха бурното развитие на системите за бизнес анализи, пренасяне модела на социалните мрежи в ERP и CRM решенията, както и прилагането на популярните вече блокчейн технологии за осигуряване на сигурна информационна среда, в която всяка информация и достъпа до нея могат да бъдат проследени и гарантирани. Повече за тези технологии и как те намират приложение при системите за управление на бизнеса можете да научите от пълното интервю на Александър Хаджидимитров.

Тенденции при ERP системите от началото на годината

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy