Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България е официален международен представител на над 40 производители на продукти за растителна защита, биопродукти, торове, биостимуланти и семена. Компанията е дъщерно дружество на японската група Sumitomo Corporation.

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България е официален международен представител на над 40 производители на продукти за растителна защита, биопродукти, торове, биостимуланти и семена.

Суммит Агро Румъния е водещ доставчик на продукти за растителна защита, торове и семена за нуждите на аграрния сектор. Компанията е част от мрежа от фирми, доставящи висококачествени продукти на територията на цяла Европа и е дъщерно дружество на японската корпорация SUMITOMO CORPORATION.

За своята дейност в България, Суммит Агро се нуждаеше от доказано във времето решение за управление на бизнеса, което да подпомогне функционирането на компанията и да е в състояние да поеме постоянно нарастващия обем бизнес операции. След проучване на предлаганите софутери, Суммит Агро Румъния – клон България предпочете облачната гъвкавост на ERP решението Microsoft Dynamics 365 Business Central и избра Тим ВИЖЪН България за свой партньор при неговото внедряване.