Сектрон ООД

Сектрон ООД управлява цялостната си дейност с ERP решение, внедрено от Тим ВИЖЪН България, а за анализа и вземането на управленски решения разчита на системата за бизнес анализи Tableau.

Сектрон ООД

Сектрон ООД управлява цялостната си дейност с ERP решение, внедрено от Тим ВИЖЪН България, а за анализа и вземането на управленски решения разчита на системата за бизнес анализи Tableau.

Сектрон ООД е първата частна компания в България, занимаваща се с проектиране и дистрибуция на системи за сигурност.

Сектрон предлага широка гама от алармени системи, системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене, контрол на достъп и хотелска сигурност, системи за детекция на вода и на различни газове, системи против кражби в търговски обекти, системи за периметрова охрана, комуникационни системи, интегрирани системи за централизирана охрана и предаване на данни, както и цялостен инженеринг за тях.

Днес Сектрон е утвърден и предпочитан партньор за дистрибутори, инсталатори на техника за сигурност и системни интегратори в България, Сърбия и Македония.

Предизвикателствата, пред които беше изправен екипът на Тим ВИЖЪН България при стартиране на внедряването бяха:

  • Комбинация от търговска и проектно-ориентирана дейност;
  • Потребност от проследимост на конкретни компоненти (серийни номера);
  • Неуспешно предишно внедряване на система за управление на бизнеса от друг внедрител и необходимост от преодоляване на натрупаното негативно отношение и недоверие към системата.

В рамките на проекта бяха внедрени модулите Управление на проекти – бюджетиране, управление на материали, отчитане и фактуриране, Продажби на услуги и стоки, Доставки, Управление на вземания и задължения, Финанси и счетоводство.

Важна част от цялостното решение е интегрирането на MS Dynamics NAV с BI решението Tableau, чрез което всички необходими справки, текущи отчети и анализи се създават от отговорните за това служители на Сектрон по изключително гъвкав и удобен начин, без да се налага допълнителни доработки или програмиране в системата.

Внедряването на ERP решението и интеграцията му със софтуер за бизнес анализи допринесе за:

  • Улесняване и автоматизиране на процесите по бюджетиране и анализ на приходите, разходите и печалбата от проектно-ориентираната дейност на фирмата;
  • Планиране на необходимите материали и следене на движението им;
  • Пълен контрол на складовата наличност и разпределение;
  • Следене на вземанията от клиенти чрез поддържане на погасителни планове в реално време и без допълнителна ръчна обработка на информацията;
  • Анализ на потребностите и пазара с възможност за проследяване на конкретни бройки (серийни номера) от използваните/продаваните компоненти.