Скания България ЕООД

Скания България управлява дейността си в страната с помощта на ERP системата Microsoft Dynamics NAV, внедрена от Тим ВИЖЪН България и интегрирана със специализирания софтуер за автомозилната индустрия Automaster.

Скания България ЕООД

Скания България управлява дейността си в страната с помощта на ERP системата Microsoft Dynamics NAV, внедрена от Тим ВИЖЪН България и интегрирана със специализирания софтуер за автомозилната индустрия Automaster.

Скания България е основен представител на водещия производител на тежки камиони и автобуси Scania за нашата страна.

SCANIA е международна компания с дейност в Европа, Латинска Америка, Азия, Африка и Австралия. SCANIA е водещ производител на тежки камиони, автобуси, индустриални и морски двигатели.

Освен тази си дейност компанията предлага и богата гама от услуги, свързани със следпродажбеното обслужване на продуктите ѝ, както и възможности за финансирането им.

В България компанията е представена от дистрибутор, четири собствени и един независим дилъри за продажби и сервиз.

Нуждата от ERP решение

В отговор на изискванията на централата в Швеция в Скания България е внедрена ERP системата MS Dynamics NAV, която е интегрирана със специализираната система за автомобилния бизнес Automaster. Проектът по внедряване е реализиран за едва 2 месеца.

Внедрената ERP система автоматизира процесите по счетоводство, управление на дълготрайни активи и парични средства, покупки и продажби. През 2011 г., системата беше обновена към версия NAV 2009.

С преминаването към новата версия на Dynamics NAV, компанията получи допълнителни възможности за:

  • Работа с нов сметкоплан съобразен с актуалните изисквания на компанията-майка;
  • Одобрение на фактури за покупка според лимити на отговорност;
  • Повишена ефективност в контрола над фирмените разходи;
  • Допълнително разработена функционалност за автоматично начисляване на провизии по просрочени вземания;
  • Автоматизирано подаване на данни за транзакции и салда към Скания Швеция съгласно корпоративните стандарти и изисквания за консолидирането им.