Рувекс АД

Рувекс е първият клиент на Тим ВИЖЪН България за Microsoft Dynamics NAV и в резултат на дългогодишното сътрудничество между екипите на двете компании са реализирани няколко проекта по разширяване и актуализация на системата за управление на бизнеса.

Рувекс АД

Рувекс е първият клиент на Тим ВИЖЪН България за Microsoft Dynamics NAV и в резултат на дългогодишното сътрудничество между екипите на двете компании са реализирани няколко проекта по разширяване и актуализация на системата за управление на бизнеса.

Рувекс е една от първите компании в страната, която започва цялостно изграждане на локални отоплителни инсталации, включващо проектиране, доставка, монтаж и сервизно обслужване.

Особено внимание се отделя на намаляването на вредните емисии и опазването на околната среда, като една от основните цели на производителите е повишаване на енергийната ефективност на уредите и използване на възобновяеми енергийни източници. Компанията има над 1 000 завършени обекта с безспорно качество на проектираните и изпълнените котелни централи, ВиК инсталации, отоплителни и климатични системи.

През годините Рувекс АД печели ред отличия за своята дейност, сред които награда от GLOBAL за най-успешен дистрибутор на алуминиеви радиатори на европейския пазар, златен медал със серията газови кондензни котли INNOVENS MC на DE DIETRICH и награда „Най-добър строителен продукт 2011″ в конкурса на citybuild.bg, в категория Отопление и вентилация.

Рувекс е първият клиент на Тим ВИЖЪН България за MS Dynamics NAV и в резултат на дългогодишното сътрудничество между екипите на двете компании са реализирани няколко проекта по разширяване и актуализация на системата за управление на бизнеса и нейните версии.

Обхват на внедреното ERP решение:

ERP системата в Рувекс обхваща изцяло процесите на доставка, складиране и продажба на части, свързани с отоплителната техника, вентилационни, водопроводни и канализационни системи. Стандартната функционалност на NAV е разширена с допълнителните разработки на Тим ВИЖЪН България за Персонал и ТРЗ, интеграция с мобилни устройства с баркод-четци и модул за строително-монтажни дейности и актуване.

Непосредствените ползи за компанията от внедряването на ERP решението, се изразяват в:

  • Повишаване на ефективността на съвместната работа между различните отдели;
  • Подобряване организацията на работата в склада;
  • Регистрация на всяка продажба в реално време;
  • Ефективно планиране на доставките и намаляване на наличностите на склад;
  • Автоматично разпределение на приходите от всеки обект и всеки клиент според себестойността на вложените артикули;
  • Съкращаване на времето за мониторинг и пълен контрол на финансовите потоци в компанията.