Инициатива „Предприемачи в клас“

Инициативата „Предприемачи в клас“ управлява цялата си комуникация с всички свои контрагенти с помощта на водещото CRM решение Microsoft Dynamics 365 Sales, внедрено от Тим ВИЖЪН България.

Инициатива „Предприемачи в клас“

Инициативата „Предприемачи в клас“ управлява цялата си комуникация с всички свои контрагенти с помощта на водещото CRM решение Microsoft Dynamics 365 Sales, внедрено от Тим ВИЖЪН България.

„Предприемачи в клас“ е иновативна инициатива на сдружение ИНКРЕДА – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиято мисия е да вдъхновява и променя нагласите на учениците в България чрез споделянето на истински предприемачески истории, които пренасят реалния живот в клас.

Инициативата предлага на училищата в страната високоефективен образователен формат, с чиято помощ могат да повишат нивото на предприемаческото обучение на своите ученици и да събудят в тях предприемаческия дух. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

Dynamics 365 CRM в Предприемачи в клас

„Предприемачи в клас“ управлява дейността си в подкрепа на българското образование с помощта на Microsoft Dynamics 365 Sales

CRM системата автоматизира голяма част от работата, съкращава времето за организиране на събития и дава точна информация на какъв етап се намират отделните инициативи и какъв е ефектът от тях.