Новател ЕООД

Благодарение на внедрените решения ръководството на Новател разполага във всеки момент с точна и надеждна информация за цялостното състояние на компанията и възможност да оптимизира характерните за фирмата бизнес процеси.

Новател ЕООД

Благодарение на внедрените решения ръководството на Новател разполага във всеки момент с точна и надеждна информация за цялостното състояние на компанията и възможност да оптимизира характерните за фирмата бизнес процеси.

Новател ЕООД, част от групата на Deutsche Telekom, е водещ национален доставчик, предлагащ на своите клиенти широка гама от висококачествени телекомуникационни услуги.

Създадена през 2014 г., днес Новател управлява голяма, напълно своя, високотехнологична оптична мрежа с 39 PoP в България. Базирана на обширен международен опит и солидни компетенции, компанията предлага телекомуникационни услуги на конкурентни цени, главно за бизнес партньори и интернет доставчици в Югоизточна Европа. Като част от Deutsche Telekom Group, Новател се придържа към най-високите стандарти в бранша, независимо дали става въпрос за операции, поддръжка или клиентско обслужване.

Нуждата от решение за управление

Нарастващият обем на дейността на Новател и желанието да се стандартизират и оптимизират бизнес процесите, протичащи в компанията, доведоха до вземане на решение за внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнеса.

Обхват на проекта по внедряване

В рамките на проекта бяха внедрени две взаимосвързани изцяло „облачни“ решения за бизнес управление:

  • ERP решене за управление на ресурсите Microsoft Dynamics™ NAV 2016, внедрено от Тим ВИЖЪН България. В рамките на проекта са инсталирани модули за управление на финанси и счетоводство, дълготрайни активи, продажби, покупки и складови наличности.
  • специализирано вертикално решение за управление комуникацията с клиентите в сферата на телекомуникациите, разработено и внедрено изцяло от PIAS Business Solutions (Corefin). Решението е базирано на Microsoft Dynamics CRM.

Реализирани ползи за клиента

Благодарение на внедрените решения ръководството на Новател разполага във всеки момент с точна и надеждна информация относно цялостното състояние на компанията и има възможност да оптимизира характерните за фирмата бизнес процеси като финанси и отчетност на корпоративно ниво, бюджетиране, управление на парични потоци, управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици и други.

Изборът на решения от продуктовата фамилия Microsoft Dynamics осигуряват на Новател идеален баланс между софтуер за управление от световно ниво и достъпността на „облачната“ архитектура. SaaS моделът на внедрените решения помага за оптимизиране на месечните разходи на компанията на база обема на дейността ѝ като същевременно гарантира непрекъснат 24/7 достъп до фирмената информация от всяко място и на всички мобилни устройства.

Внедреното ERP решение значително улеснява и отчетността на компанията към Дойче Телеком, като всички необходими периодични справки и отчети се извеждат бързо и лесно във формат, подходящ за подаване директно към ERP решението на компанията-майка.