Жефко България ЕООД

Gefco България, Сърбия и Гърция управляват дейността си с помощта на ERP системата Microsoft Dynamics NAV, внедрена от Тим ВИЖЪН България в рекордно кратки срокове.

Жефко България ЕООД

Gefco България, Сърбия и Гърция управляват дейността си с помощта на ERP системата Microsoft Dynamics NAV, внедрена от Тим ВИЖЪН България в рекордно кратки срокове.

GEFCO Group е сред десетте най-големи логистични компании в Европа и е представена в над 150 страни по света. Българският филиал Жефко България ЕООД е официално регистриран в края на 2011 година.

Родено в промишлеността, дружество GEFCO идеално познава нейните практики и изисквания. Едновременно архитект на решения и интегратор, GEFCO осигурява инженеринга, управлението и изпълнението на логистични схеми по цялата или по части от веригата за доставка, като внася цялостни и професионални решения, отговарящи на високите индустриални изисквания.

Мисията на компанията е разработване на все по-иновативни и пригодени към нуждите на клиента решения, което я прави напълно подготвена за развитието на пазара в посока глобализация и интегрираност на услугите.

Обхват на внедреното ERP решение

Още преди регистрацията на българския филиал е взето решение за внедряване на Microsoft Dynamics NAV, като изискването е системата да функционира при започване на дейността на компанията. Поради тази причина проектът по внедряването е завършен само за един месец. Жефко България използва пълна функционалност за финансово управление с внедрени модули за продажби и доставки, счетоводство и дълготрайни активи.

Като втори проект за същия клиент Тим ВИЖЪН България извърши и внедряването на логистичен модул към MS Dynamics NAV в партньорство с Business Solutions Slovenija.

​В следствие на високата удовлетвореност на клиента от извършените внедрявания и цялостното повишаване ефективността на работата в компанията, екипът на Тим ВИЖЪН България беше избран да извърши внедряване на Microsoft Dynamics NAV и в регионалните офиси на GEFCO в Гърция и Сърбия. Проектът беше осъществен паралелно в двете държави за по-малко от 1 месец и за пореден път доказа способността на Тим ВИЖЪН България с лекота да реализира сложни и мащабни проекти.

Ключовите ползи за компанията от използването на Microsoft Dynamics NAV са:

  • Управление на бизнеса на Жефко България в синхрон с корпоративните изисквания и политики на компанията-майка;
  • Управление на логистиката в рамките на ERP решението, което премахва необходимостта за прехвърляне на информация от друга логистична система;
  • Пълна проследимост на пратките със срокове и време за доставка.