Финансиране на ERP системи с евросредства – последна възможност

Финансиране на ERP системи с евросредства - последна възможност за МСП

През текущата година предстои една последна възможност за малки и средни компании да финансират придобиването и внедряването на ERP системи за управление на бизнеса с евросредства.

Това ще може да се случи в рамките на предстоящата процедура „Дигитализация на МСП“, част от ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Това ще бъде последната за текущия, а най-вероятно вероятно и за следващия програмен период процедура, която ще даде възможност за финансиране на проекти по внедряване на ERP, CRM и BI системи.

По текуща информация, се очаква процедурата да бъде отворена за кандидатстване през май-юли 2020 г., като за финансиране по нея ще могат да кандидатстват микро, малки и средни компании от цялата страна, опериращи в сферата на индустриалното производство и интензивните на знание услуги. Те ще се конкурират за дял от общо 30 000 000 евро, които ще бъдат разпределени в рамките на програмата.

Според предварително обявените условия на програмата, кандидатстващите компании ще могат да разчитат на до 70 % безвъзмездна финансова помощ по своите проекти, като финансирането ще варира в границите от 50 000 до 391 166 лв. С тези суми компании, опериращи в сферата на промишленото производство и интензивните на знание услуги ще могат да финансират придобиването и внедряването на ERP, CRM, BI, SCM, MOM/MES и други софтуерни системи и технологии, които да помогнат за дигитализирането, развитието и повишаването конкурентоспособността им.

Днес, ERP системите са сред водещите елементи в дигиталната трансформация на бизнеса и навлизането му в епохата на Индустрия 4.0. Според проучвания, над 95% от всички компании, внедрили ERP софтуер, отчитат значително подобрение в бизнес процесите си, най-често в направления като:

  • Намаляване на времето за производство
  • Повишаване на сътрудничеството между различните звена в компанията
  • Централизиране на фирмената информация

Microsoft Dynamics 365 Business Central (наследник на Microsoft Dynamics NAV) е сред най-популярните ERP системи за малки и средни компании, на която се доверяват над 160 000 компании в цял свят.

Тим ВИЖЪН България има над 20 години опит в проектирането и внедряването на цялостни решения за управление на бизнеса, базирани на Microsoft Dynamics NAV / Business Central за компании от различни сектори на икономиката, включително производство на метали, машини и компоненти, хранително-вкусова промишленост, производство на химически продукти, производство на лекарствени вещества и продукти, производство на напитки, услуги и много други.

Ако планирате да се възползвате от предстояща европрограма, за да оптимизирате управлението на бизнеса си, ще се радваме да обсъдим проблемите, пред които се изправяте и да съдействаме за избора на подходящо ERP решение и реализирането на успешен проект.

Не се колебайте да се свържете с нас

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy