Семинар „ERP – Do You Know How?“ – проведен в Пловдив

Ползите от ERP системите за фирмите в Пловдив

На 4.02.2015г. Тим ВИЖЪН България проведе семинара на тема „ERP – Do You Know How?”, който имаше за цел да запознае присъстващите с това как да избегнат рисковете и грешките, свързани с избора, внедряване и ползване на ERP система.

Семинарът се проведе с подкрепата и домакинството на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив. Представители на частния сектор от различни сфери – производство, машинно инженерство, транспорт и спедиция, бизнес услуги и др., проявиха интерес към събитието.

Съдържанието на семинара обхвана четирите основни етапа, свързани с:

1.      „Подготовка за внедряване на ERP система“ с акцент върху:

  • Установяване на целта на внедряване на ERP система;
  • Анализ на фирмените процеси, структура и данни;
  • Сформиране на екип;
  • Изготвяне на списък с желани функционалности, които най-точно да отговарят на спецификата на фирмената дейност;

2.      „Избор на ERP система и внедрител“ с акценти върху:

  • Критерии за избор на внедрител – баланс между качество, риск и цена;
  • Избор на методология на внедряването;

3.      „Внедряване на ERP система“ с акценти върху:

  • Методология и управление на внедряването;
  • Чести грешки при анализ и проектиране;
  • Обучение на ключови потребители;

4.      „Използване на ERP система“ с отговор на един много важен въпрос:

  • Приключва ли внедряването с пускането на системата в експлоатация?

Лектори бяха Росен Караиванов – Управител, Павлина Козарова – Мениджър Маркетинг и Продажби, Добрин Здравков – Старши консултант и Анастас Шопов – Мениджър Бизнес консултиране, специалисти от екипа на Тим ВИЖЪН България, с дългогодишен опит в предметната област на семинара.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy