Тим ВИЖЪН България с лекция за дигиталната трансформация на бизнеса

Тим ВИЖЪН България изнесе лекция за дигиталната трансформация на бизнеса

На 29.03.2017 г. в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас се проведе семинар на тема „#NetProject: Дигитална трансформация за бизнеса“, организиран от ERP Academy, в който Тим ВИЖЪН България взе активно участие.

Нашият колега Анастас Шопов, Мениждър бизнес консултиране, разказа пред аудиторията за набиращата все по-голяма скорост дигитализация на бизнеса и ползите, които тя може да донесе в редица направления, сред които оптимизиране на бизнес процесите, подобряване на потребителското преживяване и постигане на устойчиво развитие на бизнеса. Специално внимание беше отделено на ERP и CRM системите като двигател на дигиталната трансформация на компаниите.

Особено силен интерес предизвика темата за навлизането на системите за изкуствен интелект (AI) и машинно самообучение (machine learning) в бизнеса. Присъстващите студенти, преподаватели и представители на бизнеса бяха впечатлени от огромния потенциал, който носят тези нови технологии и тяхното приложение за изграждане на прогнози с много голяма степен на вероятност и предприемане на активни и добре обосновани действия, даващи нови хоризонти за развитие на компаниите.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy