Модерният подход към BI или 7 принципа при избор на софтуер за бизнес анализи (1)

Модерният подход при анализа на данни

(1 част) Всеки, който управлява бизнес, знае че информацията трябва да бъде движещата сила на всяка стъпка и зад всяко решение. Правилното тълкуване на данните, с които разполага вашата компания, може да ви даде сериозно предимство пред конкурентите.

Всяка организация ежедневно трупа огромно количество информация, която крие ключа както към бързото решаване на непосредствени въпроси, така и към съставянето на дългосрочни стратегии за развитие. Модерните Business Intelligence (BI)  решения дават възможност лесно и бързо да се открият ценни тенденции и зависимости, които не се виждат на пръв поглед в суровите данни.

Неотдавнашно проучване на Economist Intelligence Unit показва, че 43% от висшите ръководители счита, че анализа на информация е „изключително важен“ за вземането на стратегически решения, а организациите, които отделят за това по-голям процент от своето време, е много по-вероятно да постигнат по-високи финансови резултати в сравнение с конкурентите си.

Традиционните Business Intelligence BI решения често не успяват да „отключат силата“, скрита във вашите данни, тъй като са сложни за използване, тромави и бавни. Поради това в играта се намесват съвременните новаторски BI системи, каквато е Tableau. Те са лесни за внедряване, поддържане и използване и светкавично могат да дадат отговор дори на най-належащите въпроси.

Всъщност при избора на BI софтуер за своята компания, трябва да имате предвид 7 основни принципа, на които да отговаря той:

  • Скорост
  • Визуализация
  • Обработка на всякакъв тип данни
  • Сътрудничество в реално време
  • Пълно управление на достъпа
  • Възможност за разрастване
  • Мобилност

 

Скорост

Динамично променящата се бизнес среда налага бързото вземане на управленски решения, а за тях е необходимо светкавично обработване и анализиране на разнородна информация.

Традиционно бизнес анализите се извършват от екипи аналитици, опериращи със специализиран софтуер, като често това е тромав и бавен процес.

Модерните BI решения дават възможност за мигновени анализи дори на големи и разнородни бази от данни, а това помага да се отговори на належащи въпроси още в момента на възникването им.

Решенията като Tableau спестяват време на всеки етап от процеса – от инсталирането на софтуера, през достъп до сложни бази данни, до създаването на интерактивни диаграми и споделянето им с цялата организация. Самото внедряване на съвременните BI решения отнема часове, за разлика от традиционните системи, чието внедряване понякога отнема месеци.

Съвременните системи за бизнес анализ ускоряват многократно работата с данни
Съвременните BI решения са от 10 до 100 пъти по бързи от традиционните

 

Визуализация

Визуализацията чрез графики и диаграми разкрива ценна информация, скрита в суровите данни, но без подходящите инструменти, графичното онагледяване може да отнеме много време и усилия. Табличната информация трябва предварително да се анализира по редове и колони, да се изберат определени подмножества, въз основа на които да се създадат графики и диаграми.

BI решението Tableau позволява лесно и бързо създаване на визуализацииЗа сравнение Tableau помага лесно да създадете визуализация на данните си, използвайки само функция „drag and drop“. Можете да изберете точно кои данни да съпоставите и на база на графичните изображения лесно да идентифицирате аномалии, големи различия в стойностите или тенденции, без да се налага да търсите в множество електронни таблици.

Модерните BI решения също така дават възможност да сте гъвкави при анализирането на данни – да задавате и намирате отговори на повече въпроси, да сондирате данните в дълбочина докато в крайна сметка генерирате информативни графики и диаграми.

 

Решения като Tableau съчетават предимства както за IT специалистите, така и за бизнеса. На IT специалистите Tableau дава възможност за структуриране на данните, сигурност и контрол на достъпа, докато същевременно бизнесът разполага с възможност да създава необходимите анализи и визуализация, при това в точния момент. Резултатът и за двете страни е по-сигурна информационна среда, която не само поддържа целостта на данните на една организация, но и дава възможност на служителите да намерят отговор на ключови за бизнеса въпроси.

 

Очаквайте останалите ключови за съвременните BI решения фактори в нашия следващ пост по темата.

 

Източник:   www.tableau.com

Автори:
Ellie Fields – Vice President, Product Marketing
Marshall Daly – Product Marketing

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy