Модерният подход към BI или 7 принципа при избор на софтуер за бизнес анализи (2)

Модерният подход при анализа на данни

(2 част) Продължаваме темата за съвременните решения за бизнес анализи (BI) и техните основни характеристики, която започнахме в предходния си пост.

Свързване с всякакъв тип данни

Информацията в една компания се разраства лавинообразно – както като обем, така и като разнообразие. Традиционните системи за анализ приемат, че всички данни могат, и трябва, да бъдат оформени и систематизирани в определени рамки. Но в реалните компании това никога не е така – те имат различни бази данни, съхранявани на различни места.

Съвременните BI решения, като Tableau дават възможност лесно да се съчетават големи количества информация, идващи от различни бази данни, били те вътрешни или външни за компанията. Те работят с информация от всякакъв вид и размер, включително неструктурирани или сурови данни, електронни таблици и текстови файлове, каквито съществуват във всяка компания. А най-важното е, че не изискват обобщаването на информацията в единна база данни, преди да се премине към анализа й.

Модерните BI решения ви дават възможност внимателно да управлявате всички ваши източници на информация, както и да контролирате и мащабирате данните, като по този начин осигурявате единна и достоверна информация.

 

Работа в реално време

Традиционните системи за BI пречат на екипната работа. Често готовите отчети, подавани от аналитиците, не отговарят на всички ваши въпроси и се оказвате в положение да обсъждате съществуващите проблеми вместо да търсите решенията им. Освен това, докладите често улавят само „моментна снимка“, която във времето бързо става неактуална, което прави екипната работа в реално време трудна.

Колко по-добре би било да работите с информацията, на живо, по време на срещи! С модерният BI, можете да филтрирате, сортирате, обсъждате и трансформирате данни в движение. Можете да променяте и актуализирате графики на момента с прости „drag-and-drop“ движения. Дори споделянето e просто – Tableau създава графики, които могат да се отворят в уеб браузър или да се качат в облачни приложения като Salesforce или SharePoint.

 

Пълно управление на достъпа

Данните са полезни само, когато са достъпни за всички заинтересовани служители. Всяка организация трябва за себе си да намери баланс между достъпност и сигурност на данните.

Традиционният подход налага строги ограничения върху достъпа до данните и докладите, което не винаги води до ясно възприемане на анализите, а решения рядко са базирани на анализираните данни.

Точно обратното, модерният BI подход позволява на IT отдела да определи правилата и принципите за достъп до информация, без това да ограничава възможностите на бизнес потребителите за работа и създаване на анализи и визуализации. Докато традиционната BI ограничава достъпа до данните, модерния подход разглежда управлението на достъпа като важна стъпка в създаването на безопасна и надеждна среда за анализи, което води до точни, достъпни, и проверени графики и доклади.

 

Възможност за разрастване

Компаниите обикновено стартират проекти по анализ с малко потребители, като екипът се разраства с течение на времето. Въпреки това, традиционните BI инструменти са сложни за употреба и поддържане, което прави включването на нови потребители доста трудно. Даже по-лошо, добавянето на нови функционалности и потребители често изисква допълнителни лицензионни такси. Получава се така, че организациите купуват голямо количество лицензи, за да покрият непредвидени нужди, като голяма част от софтуера в последствие остава неизползван.

Съвременните BI инструменти ви позволяват да започнете с малко лицензи и да ги увеличавате със свой собствен темп.  Съвременното BI решение подпомага всички етапи на аналитичната еволюция на организацията, без значение дали има само един бизнес потребител с един източник на данни или 10,000 мобилни потребители с достъп до графики и доклади.

 

Мобилност

Мобилният достъп е ключов фактор при съвременните BI решенияТрадиционните подходи за бизнес анализи неизменно са бавен процес. Изготвянето на докладите може да отнеме дни, дори седмици, за да се премине от първоначалната заявка до окончателен резултат. Адаптирането на тези доклади към мобилни устройства като таблети и смартфони забавя процеса още повече. Заявките за анализ трябва да бъдат подадени предварително, а въпроси, възникващи в момента, чакат отговори в продължение на дни.

Мобилният достъп е ключов за съвременните BI решения. Те са съвместими с всякакви мобилни устройства, като смартфони и таблети, което дава възможност за разглеждане, работа и споделяне на анализи в реално време и от всяко място. Резултатът е бизнес интелигентност, която се случва във времето и на мястото, на което се вземат решенията: конференции, работни срещи, събрания и дискусии с клиенти и партньори.

 

Източник: http://www.tableau.com

Автори: Ellie Fields – Vice President, Product Marketing
Marshall Daly – Product Marketing

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy