3 начина, по които визуалните анализи пестят време и оптимизират решенията в ритейл сектора

3 ползи от визуалните анализи за ритейл компаниите

Ритейлът е един от най-динамичните сектори на икономиката. Изправени пред мощна конкуренция, динамични пазари и взискателни потребители, за търговците на едро и дребно е все по-трудно да разчитат единствено на интуицията си, за да се адаптират, растат и развиват.

Пълноценното използване на информацията помага на ритейл компании от цял свят да отговорят на предизвикателствата на своята индустрия. В бранш, който няма време за губене, инструментите за визуален анализ са новото мощно оръжие за постигане на максимална ефективност.

Три направления, в които визуалните анализи носят най-голяма полза за ритейла

Управление на продуктово портфолио

Прецизното управление на продуктовото портфолио и поддържането на оптимално  съотношението между търсене и предлагане е първостепенен приоритет за ритейл сектора.

Паралелно с това, информацията за стотиците и хиляди листвани артикули не е нещо, което лесно може да бъде обхванато и преценено с един поглед. Точно това обаче е нужно на управителите на търговските обекти, които нямат време постоянно да преглеждат хиляди редове с данни, за да се ориентират за състоянието на бизнеса.

Именно тук в пълна сила се намесват инструментите за визуални анализи, които дават възможност наистина с един поглед да се обхване цялостната картина на случващото се в даден търговски обект и откритията да се превърнат в решения и действия. С информация в реално време за динамиката на потреблението и наличностите, могат лесно да бъдат избегнати недостиг или презапасяване, оптимално да се управляват фири или дори да се планират пикове и спадове в потреблението на база регионални особености, метеорологични условия и други.

Пълноценно използване на потребителската информация

Тясната интеграция на различни онлайн и офлайн системи за събиране на потребителска информация с решенията за визуализация и анализ позволяват на компаниите от ритейл сектора да използват пълната сила на големите данни в своя полза.  BI системи като Tableau се свързват с многобройни източници на данни и за секунди превръщат суровата информация в лесни за възприемане и анализ графики.

Правилно разчетената потребителската информация може да покаже текущи или назряващи тенденции, въз основа на които компаниите бързо да оптимизират своя асортимент или промоции, да предложат нови канали за пазаруване или да подобрят условията във физическите обекти, правейки ги по-привлекателни за дадени групи потребители.

Оптимизиране на промоционалните активности

Промоциите са сред основните движещи сили на ритейл сектора и маркетинговите екипи са в постоянно съревнование да предложат по-атрактивни кампании. Визуалните анализи помагат за бързо и нагледно съпоставяне на маркетинговите разходи с постигнатите приходи по обекти, продукти и конкретни промоции, за да се идентифицират кампаниите, които имат директно отношение към повишаване на продажбите. Паралелно с това, интелигентните BI решения предлагат възможност за създаване на симулации и what-if модели, с които да се анализира как промяната на различни параметри би повлияла на продажбите, потребителската удовлетвореност и редица други значими фактори.

 

Tableau – 10 години лидер сред решенията за бизнес анализ

Tableau е водещо решение за визуални анализи, което помага на компаниите да видят и разберат същността на своите данни, за да могат да вземат мигновено добре обосновани решения. Не случайно на Tableau се доверяват 85% от стоте водещи ритейл компании, както и повече от 8 000 фирми в областта на търговията с потребителски стоки в целия свят. Tableau дава възможност напълно безплатно да тествате пълните му възможности и сами да се убедите в многобройните му ползи за бизнеса.

Тим ВИЖЪН България за сп. Enterprise

Тим ВИЖЪН България e дългогодишен партньор на Tableau в България и предлага пълен набор от експертни услуги, свързани с внедряването на системи за бизнес анализ, оптимизация на бази данни и пълноценно използване на информацията, обучение и ред други. Нашите експерти са на линия да демонстрират ползите на Tableau във Вашата индустрия и да Ви съдействат за цялостно оптимизиране на работата с данни във вашата компания.

 

Искате да научите как можете да използвате още по-пълноценно данните във вашия бизнес и да ги превърнете в основно конкурентно предимство?

Свържете се с нас още сега

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy