Силата на Tableau в помощ на научната общност

Tableau в помощ на Института по сеизмология към БАН

Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) публикува в тазгодишното си издание на Българско геофизично списание първата статия, подготвена изцяло с помощта на софтуера за визуализация и отриване на тенденции Tableau, предоставен от Тим ВИЖЪН България.

С помощта на Tableau авторите на статията, сред които нашата колежка д-р Валентина Протопопова, са обобщили информация за над 1600 земетресения, възникнали на територията на България и Балканския полуостров в рамките на 2014 г., отчитайки различни техни характеристики, като географски координати на епицентъра, магнитуд и дълбочина.

Възможностите на Tableau дават свободата и удобството не само бързо да бъдат обработвани големи обеми от данни, но и едновременно да се визуализират множество показатели, като по този начин се открояват съществуващи тенденции и зависимости.

Съставената чрез Tableau подробна карта на земетръсната обстановка на Балканите в изследвания период, ясно показва регионите с най-голяма сеизмична активност и дава възможност за подробен анализ. Тази употреба на Tableau е поредно доказателство за неговата универсалност и приложимостта му за обработка и визуализация на данни от всякакъв характер.

Ако искате да научите повече за възможностите на Tableau, свържете се с нашия екип.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy