Microsoft Dynamics NAV Cloud само за 3 седмици

Облачно ERP решение NAV Cloud само за 3 седмици

Облачно решение, предложено от Тим ВИЖЪН България, съкращава в пъти времето и разходите за внедряване на водещия ERP софтуер

Системите за управление на бизнеса са едно от условията за успешното функциониране и развитие на една компания. Когато се използва в максимална степен ERP системата бързо се превръща във фокус, през който се пречупва цялата дейност на компанията. Ускоряват се и се опростяват бизнес процесите, осигурява се единна информация за състоянието на компанията, намалява се ръчният труд и се повишава ефективността на работата. Крайният резултат допринася за повишаване на клиентската удовлетвореност и осигуряване на надеждна информация за оперативното и стратегическо управление на компанията.
При всичките ползи от използването на системите за управление на бизнеса обаче решението за тяхното внедряване се взема трудно. Една от основните причини – внедряването на ERP система е относително скъпо, сложно и (най-вече) продължително начинание.

ERP внедряванията досега

Факт е, че внедряването на стандартните ERP решения от ранга на Microsoft Dynamics NAV вътрешно при клиента (on premise), може да отнеме месеци, преди да се осигури продуктивния старт на системата. И тъй като внедряването на една ERP система изисква усилия не само от внедрителя, но и от фирмата, която получава ERP-решението, това е една сериозна инвестиция не само във финансово отношение. Нещо повече, за фирмите това е време, в което те не могат да се възползват от преимуществата на новия софтуер за управление и може да доведе до пропускане на пазарни възможности.

Бизнесът не разполага с време

За компании със силно специфични и комплексни изисквания продължителното време за внедряване на on-premise ERP система е оправдано и приемливо от гледна точка на крайния резултат.
За една малка или стартираща фирма, която се бори да оцелее в динамиката на съвременната бизнес-среда, където всеки ден изникват нови заплахи или нови възможности, е трудно да влага необходимите за внедряването на ERP-система усилия и ресурси за продължително време. Малките компании не могат да си позволят да пропускат възможности с едно дълго внедряване. За тях е критично да получат работеща ERP-система максимално бързо.

 

Решението за такива компании се крие в облачните опции на системите за управление, които осигуряват:

  • Бързина на внедряване
  • Ниски първоначални инвестиции
  • Възможност за бъдещо разширение и промяна, заедно с нарастващите потребности на фирмата

Microsoft Dynamics NAV Cloud – водещо ERP решение, само за 3 седмици!

Облачната ERP система NAV Cloud пести време и париПредлаганото от Тим ВИЖЪН България облачно решение за Microsoft Dynamics NAV, NAV Cloud е гъвкаво, приспособимо, ефикасно и достъпно решение за малкия бизнес, което позволява продуктивен старт на работата със системата в рамките на 3 седмици след подписването на договора за внедряване.

Какво превръща NAV Cloud в експресно ERP решение, предпочитано от много фирми?

  1. С използването на облачните технологии отпада нуждата от закупуването и управлението на хардуер за инсталирането на системата. Тъй като решението съществува в облачното пространство, в момента, в който компанията има нужда от него, са необходими само настройки и минимална инсталация, които да го превърнат в пълноценно функционираща система за фирмено управление.
  2. Предварително разработени стандартни шаблони. Приложихме богатия си опит от десетки успешно реализирани проекти за внедряване на софтуер за управление, за да разработим стандартни шаблони, които съответстват на бизнес процесите в компании в сферата на услугите, търговията и производството. Процеси като финансово управление, управление на клиенти и доставчици, на веригата на доставките или продажбите на стоки и услуги и др. са по същество стандартни за голяма част от компаниите, независимо от техния предмет на дейност. Изборът на подходящ, предварително подготвен шаблон според конкретните нужди на компанията, позволява значително да се намали времето за внедряване на системата.
  3. Гъвкавостта е отличителна черта на облачните системи за управление. Модулната структура на Microsoft Dynamics NAV Cloud дава възможност компанията да избере и внедри само функционалностите, от които наистина има нужда за управление на дейността си. Това не само снижава първоначалната инвестиция, но и намалява времето за внедряване. Облачното решение гарантира на компанията по-лесно и бързо надграждане с допълнителни модули и функционалности, когато се появи такава необходимост.
    Инвестира се само в това, което се използва. Тъй като лицензите се предлагат под наем, броят на потребителските сесии, както и системната конфигурация могат да бъдат променяни лесно, в зависимост от променящите се фирмени изисквания.
  4. Лесният за усвояване и използване уеб-интерфейс позволява по-бързо възприемане на системата от потребителите, без нужда от продължителни и сложни обучения.

Убедете се сами в удобството на използване на NAV Cloud. Свържете се с нас още сега, за да насрочим демонстрация на системата.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy