Вило България ЕООД

Вило България оптимизира управлението на складовите наличности и отношенията с доставчици, благодарение на Microsoft Dynamics NAV, внедрено от Тим ВИЖЪН България.

Вило България ООД

Вило България оптимизира управлението на складовите наличности и отношенията с доставчици, благодарение на Microsoft Dynamics NAV, внедрено от Тим ВИЖЪН България.

Вило България е част от групата на WILO – водещи производители на помпи и помпени системи за отопление, водоснабдяване, климатични инсталации, пожарогасене и отвеждане на промишлени води, в световен мащаб.

Марката WILO се асоциира с технически постижения и ефективност, а за добрия имидж допринася и цялостната сервизна мрежа, изградена в Европа, Азия и Северна Америка.

Обхват на внедреното ERP решение

Проектът по внедряване на Microsoft Dynamics NAV във Вило България обхвана всички процеси по доставки, склад, покупки, продажби и управление на финансите.

В допълнение на стандартната функционалност Тим ВИЖЪН България разработи и внедри към системата допълнителни модули за:

  • Генериране на корпоративни отчети – част от WILO Core функционалността на компанията-майка;
  • Електронен обмен на фактури в рамките на групата;
  • Интеграция на MS Biztalk server с MS Dynamics NAV;
  • Гъвкав механизъм за различни търговски отстъпки.

 

В резултат на внедряването на Microsoft Dynamics NAV бяха отчетени следните реални ползи:

  • Лесна, навременна и с минимален брой грешки комуникация с компанията-майка, посредством електронен обмен на файлове;
  • Минимизиране на съхраняваните наличности в склада;
  • По-добро управление на отношенията с доставчиците.