Сименс ЕООД

Сименс България обработва заплатите на служителите си със специално разработен от Тим ВИЖЪН България модул към системата за управление на бизнеса Microsoft Dynamics NAV.

Сименс ЕООД

Сименс България обработва заплатите на служителите си със специално разработен от Тим ВИЖЪН България модул към системата за управление на бизнеса Microsoft Dynamics NAV.

Сименс ЕООД е част от концерна Siemens – световен лидер в областта на високите технологии.

Siemens AG е сред водещите компании в сферата на високите технологии в света и у нас. Бизнес дейностите на компанията са насочени основно към секторите енергетика, индустрия, здравеопазване и инфраструктура.

В началото на 1991 г. Siemens създава собствен oфис в София, в който са представени основните направления на компанията. През октомври 1998 г. е регистрирана и пълнофункционална дъщерна фирма на концерна Siemens в България – Сименс ЕООД.

Обхват на внедреното ERP решение

Сименс България обработва заплатите на служителите си със специално разработен от Тим ВИЖЪН България модул към системата за управление на бизнеса MS Dynamics NAV. Целта на проекта е да се автоматизират процесите по обработка, изчисление и изплащане на възнагражденията на близо 500 служители на компанията в България. Като част от решението е разработена и функционалност за отчитане на изработеното време (timesheets).

Водещо предимство при избора на системата е нейната гъвкавост, позволяваща да се покрият изискванията на Siemens AG (Германия) за поддържане на специфични данни на служителите и изготвяне на съответните отчети в електронен вид.