Сердика Пропъртис Консулт

Сердика Пропъртис Консулт е една от най-динамично развиващите се компании в сферата на управлението на недвижими имоти.

Сердика Пропъртис Консулт

Сердика Пропъртис Консулт е една от най-динамично развиващите се компании в сферата на управлението на недвижими имоти.

Портфолиото на компанията обхваща знакови имоти в София и страната.

Екипът на Сердика Пропъртис Консулт реализира пълния цикъл от структуриране на инвестиционно намерение, до извършване на пропърти и фасилити мениджмънт, консултира инвеститорите като изготвя предпроектни проучвания и анализи, управлява процеса на придобиване, изготвя концепции и детайлни бизнес планове, линейни графици и търгове за строителство на инвестиционните проекти.