ДжемСийк Кънсълтинг ООД

GemSeek, българска компания, която специализира в сферата на измерване и анализ на потребителското преживяване (customer experience), променя изцяло клиентското обслужване с помощта на Tableau.

ДжемСийк Кънсълтинг ООД

GemSeek, българска компания, която специализира в сферата на измерване и анализ на потребителското преживяване (customer experience), променя изцяло клиентското обслужване с помощта на Tableau.

GemSeek променя из основи клиентското обслужване с Tableau

GemSeek e българска компания, която специализира в сферата на измерване и анализ на потребителското преживяване (customer experience). В основата на услугите и продуктите на компанията е заложено вярването, че най-добрият начин компаниите да растат е като се стремят да разберат по-добре своите потребител. Всяко решение, което дадена компания взима – кои да са новите продукти и услуги, как ще се продават, как ще се подобряват съществуващите, как ще се осигури, че потребителят ще е доволен и ще се връща отново и отново – трябва да е подсигурено с данни и необходимият им анализ.

За да могат компаниите да задоволят нуждите на потребителите си проактивно, те трябва да могат да ги предвидят. Затова в последните години GemSeek разработва редица услуги, които целят да предскажат какво ще направят потребителите в бъдеще. Тези прогнози помагат на клиентите на GemSeek – водещи компании от Западна Европа в сферата на телекомуникации, здравеопазване, потребителска техника и други стоки, застраховане и финансови услуги и други да се подготвят да отговорят на съответните нужди на потребителите.

Благодарение на своите висококвалифицирани специалисти и използваните технологии, днес компанията е в състояние да предложи на своите клиенти конкретни функциониращи решения на бизнес проблемите, с които се сблъскват.

GemSeek и Tableau

Първият досег на GemSeek с Tableau идва преди 4 години, докато компанията работи с клиент, който вече използва това аналитично решение в своята дейност и изисква представянето на резултатите от проведеното от GemSeek проучване с този инструмент. Лекотата на работа и скоростта на създаване на интерактивни анализи с помощта на Tableau бързо правят впечатление на експертите, работещи по проекта и водят до сформиране на тестови екип, който да оцени пълния потенциал на BI софтуера и ползите, които възприемането му в компанията би могло да донесе не само за нейната работа, но и като улеснение за клиентите ѝ. Това отговаря и на постоянния стремеж на GemSeek да предлага на своите клиенти решения на техните бизнес казуси, които могат да използват с лекота и които са в състояние да повишат ефективността на тяхната работа.

Възможностите на Tableau са оценявани в конкуренция с други водещи BI решения спрямо множество технологични и ценови критерии, сред които:

  • Лекота на работа при администриране, създаване и използване на интерактивни анализи и отчети
  • Възможност за лесно свързване с разнообразни източници на данни
  • Възможности за администриране на данни и потребители
  • Висока сигурност на данните
  • Скорост при обработка на големи обеми данни
  • Лесна интеграция и автоматизация на достъпа (API)
  • Възможност за вграждане на визуализации и работни табла във външни приложения и портали (Embedded Analytics)
  • Възможност за еднократно вписване (Single sign-in) и други.

Tableau издържа тестовете успешно и е предпочетено пред конкурентните BI решения както на база на функционалните си възможности, така и в ценово отношение. Нещо повече, Tableau се доказва като успешен заместител на използваните до момента от компанията PowerPoint отчети, чрез които пазарните анализи и проучвания се споделят с клиентите.

 

15 пъти по-висока ефективност на работа

„С Tableau бяхме в състояние да заменим презентации със 70, 100 или повече слайдове с няколко свързани работни табла (дашборда) с визуализации. Имаме клиенти, за които създавахме по 30 и повече PowerPoint отчета, чието изграждане и актуализиране всеки път отнемаше на екипа ни близо седмица. Сега това време е сведено до 1 – 2 работни дни, които един човек трябва да отдели за създаването на интерактивните визуализации в Tableau. Можете да си представите колко време ни спестява то”, споделя Петър Резашки, Senior BI Analyst в GemSeek.

Преминаването към работа с Tableau ускорява близо 15 пъти процеса по създаване и периодична актуализация на отчетите, които компанията подготвя за своите клиенти и значително повишава ефективността на работа на екипите.

Днес възможностите на Tableau стоят в основата на разработеното от компанията приложение NextGen – информационен портал, в който клиентите могат да видят данните от проведените от компанията проучвания и да взаимодействат с тях, за да обосноват своите решения и стратегии.

„Всичко, което преди изпращахме под формата на презентации и отчети към нашите клиенти, вече може с няколко клика да бъде видяно в NextGen и това е именно стъпката към дигитална трансформация, която търсехме”, допълва Веселин Филипов, Senior BI Analyst в GemSeek.

Ползите от работата с Tableau не свършват само с по-високата ефективност за екипите на GemSeek, но са в пълна сила и при техните клиенти, които имат много по-голяма свобода да взаимодействат с данните. Създаването на анализи на база на получените данни и представянето на резултатите от тях пред други екипи или ръководството на компанията-клиент е значително улеснено при работата с интерактивни визуализации в портала в сравнение с използваните преди това статичните PowerPoint графики. Друго огромно улеснение е споделянето на данните между самите потребители.

„Когато някой от нашите клиенти иска да сподели със свой колега данни, които са му направили впечатление, вече не е нужно да уточнява в кой отчет, коя версия, на коя страница и в коя графика трябва да ги търси. Достатъчно е просто да изпрати линк към съответния дашборд”, споделят от компанията.

Embedded Analytics като търсена стъпка към дигитализация

За да постигне всички тези предимства GemSeek използва така нареченият “Embedded Analytics”, в които Tableau има лидерска роля. Embedded Analytics позволява възможностите на BI решението и изградени с него визуални анализи да бъдат вградени във външни приложения и уеб портали при удобството на единен вход, високо ниво на сигурност на данните и лесна скалируемост при ръст в нуждите от информация. Гъвкавостта при работата с BI инструмента Tableau позволява на GemSeek постоянно да прави подобрения и актуализации в интерактивните графики и работни табла в тестовата версия на портала и бързо да ги публикува в официалната страница, когато бъдат прегледани и одобрени от компанията-клиент.

Предимствата и ползите, които използването на данните по този начин носи на клиентите на GemSeek, води до бърз ръст на интереса към приложението NextGen и съответно утрояване на използваните от компанията Tableau Embedded лицензи от 100 в началото на 2021 г. до над 350 в края ѝ. Плановете на GemSeek предвиждат още по-голям ръст през текущата година, както и използване на широките възможности на Tableau в други приложения и решения, развивани от компанията.

 

„Всеки преход към нещо ново е труден. Въпреки големия интерес към интерактивните табла и визуализации на данни, все още имаме клиенти, които искат да получават PowerPoint отчетите, с които са свикнали”, споделя Петър Резашки. „Предимствата на Tableau обаче са несравнимо повече и това ни кара да очакваме все по-голям интерес към портала NextGen през тази година. Всъщност, очакваме че до началото на 2023 г. използването на Tableau в този и други наши продукти ще се е разширило до такава степен, че да преминем към модел на лицензиране на база процесорни ядра, при който от възможностите на BI решението ще могат да се възползват неограничен брой потребители.”