Хеминова България и Румъния ЕООД

Част от международната група Cheminova Denmark – лидер в производството на препарати за растителна защита.

Хеминова България и Румъния ЕООД

Част от международната група Cheminova Denmark – лидер в производството на препарати за растителна защита.

FMC Agricultural Solutions е лидер при технологиите за растителна защита и петата по големина фирма, производител на такъв род препарати в световен мащаб.

Управлението на бизнеса за територията на България и Румъния се осъществява от дъщерната фирма “Хеминова България и Румъния” със седалище в град София.

Предлаганите от Хеминова продукти за растителна защита отлично се вписват в добрата земеделска практика с оглед получаването на високи добиви и качествена продукция от земеделските култури.