Булмаг АД

Основана през 1991 г., Булмаг АД специализира в областта на компютъризацията и автоматизацията на работните места.

Булмаг АД

Основана през 1991 г., Булмаг АД специализира в областта на компютъризацията и автоматизацията на работните места.

Булмаг АД предлага услуги, свързани с проучването и проектирането на компютъризирани системи в офиси, производствени предприятия, банки и др., както и съответното оборудване и софтуер.

Стремежът на фирмата е да продава цялостни решения, готови да посрещнат по-цялостно и по-добре потребностите на клиента.

Булмаг предлага на местния пазар пълния спектър от решения за електронен бизнес на IBM – сървъри, персонални и професионални работни станции, портативни компютри и съответен софтуер, както и печатащи системи, системи за търговия на дребно, банкомати и компютърни аксесоари.