Банкя ЕООД

Бутилираща компания Минерални води Банкя ЕООД е основана през март 2002 г.

Банкя ЕООД

Бутилираща компания Минерални води Банкя ЕООД е основана през март 2002 г.

През месец юни 2005 г. системата на Coca-Cola в България придобива 100% дял в компанията, производствените мощности и търговската марка “Банкя”.

Производствен център Банкя е сертифициран по различни стандарти за управление на качеството: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, PAS 220 и FSSC 22000.