Европейско финансиране за ERP, CRM и BI – остава само месец за кандидатстване

Остава по-малко от месец да кандидатствате за еврофинансиране за внедряване на система за управление на бизнеса

Остава само 1 месец за подготовка и подаване на проекти за европейско финансиране внедряването на ERP, CRM и BI решения в малките и средни предприятия. Проекти ще се приемат до 17.30 ч. на 15 август 2016 г.

Колкото повече наближава крайния срок, толкова повече ви притиска времето и това води до допускане на грешки. Ето за какво да внимавате при подготовката на своите проекти:

1. Убедете се, че разполагате с всички необходими документи, изисквани според условията за кандидатстване.

Ако планирате закупуването на ERP, CRM или BI решение, то задължително трябва да включите в документацията си техническа спецификация на предвидените за закупуване ДНА, както и оферта от производител или доставчик. Ние в Тим ВИЖЪН България сме на разположение, за да ви консултираме относно най-подходящото за вашия бизнес решение и да предоставим необходимата техническа документация.

2. Убедете се, че отговаряте на всички финансови условия

Обърнете специално внимание на режим de minimis, според който вашето предприятие (и свързаните с него предприятия) не трябва да е получавало повече от левовата равностойност на 200 000 евро субсидия (държавна помощ или произхождаща от евро фондове) в рамките на последните 3 години.

3. Проверете внимателно цялата проектна документация

Дори незначителни технически грешки или пропуски могат да провалят шансовете ви да получите европейско финансиране за модернизирането на вашия бизнес.

Ето кои са някои от често срещаните проблеми с документацията според Наръчник на най-често допусканите грешки при кандидатстване, издаден от Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката:

 • Проектното предложение е изготвено в грешен формат, различен от публикувания по съответната процедура
 • Бюджетът не е попълнен и представен съгласно изисквания формат – например не е изразен в лева или не са представени всички работни листове
 • Необходимите декларации не са надлежно подписани и датирани или не са подписани от всички лица, упълномощени да представляват предприятието-кандидат и вписани в Търговския регистър или определени като такива в учредителния акт
 • Към проектното предложение не са приложени всички придружителни документи, посочени в условията за кандидатстване
 • Налице е разминаване между посочените финансови данни на кандидата във Формуляра за кандидатстване и данните, съгласно официалните финансови отчети на предприятието
 • Общата и специфичните цели на проектното предложение са формулирани недостатъчно ясно
 • Проектните предложения не включват ясна и конкретна обосновка и анализа на необходимостта от проекта не е достатъчно подробен, конкретен и правилен.
 • Очакваните резултати от изпълнени на проекта не са описани достатъчно подробно и ясно
 • В бюджета са включени разходи за изпълнение на дейности, които не са допустими според Насоките за кандидатстване или които не са описани в проектното предложение
 • Допуснати са технически грешки в изчисленията, представени в бюджета
 • При подаването на проектното предложение не е спазен крайния срок и час за подаване

Тим ВИЖЪН България и нашите партньори Интегрити Консултинг сме готови да ви съдействаме при избора на оптималното за вашия бизнес ERP, CRM или BI решение и подготовката на изрядна проектна документация. Свържете се с нас сега.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy