Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България – анализ с Tableau

Изследване с Tableau на ВЕИ в България

Постоянно актуалната тема за намаляващото ниво на природните ресурси и търсенето на нови и нови източници на „зелена“ енергия ни накара да се запитаме с какви възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) може да се похвали България. Данни за броя, вида и разпределението на ВЕИ на територията на страната намерихме в Портала за отворени данни на Република България.

Възможностите на аналитичния софтуер Tableau ни помогнаха в съвсем кратки срокове да съставим цялостна картина, която незабавно отличи районите с най-голяма концентрация на възобновяеми източници на енергия. Изненадващо лидер по „зелени“ мощности се оказа район Пазарджик, разполагащ със сумарна инсталирана мощност от 1054 MW, добивана от 130 енергийни обекта.

Предлагаме ви сами да разгледате очерталата се карта на „зелената“ енергия в България и да намерите отговори на въпросите, които ви вълнуват.

Всички желаещи да научат повече за възможностите на софтуера Tableau ще могат да го направят на първия в България форум TABLEAU EXPERIENCE DAY, който ще се проведе на 24 октомври 2017 в хотел Новотел София. На него ще бъдат проведени лекции и демонстрации, посветени на софтуерното решение, както и встъпително обучение за работа с него. Участниците също така ще могат да спечелят ваучери за допълнително по-задълбочено обучение от експертите на Тим ВИЖЪН България. Посещението на събитието е безплатно след предварителна РЕГИСТРАЦИЯ

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy