ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА (ERP системи)
 

Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Важно ли е за вас да имате цялостен поглед върху бизнеса си и да го управлявате изцяло от едно място? Искате ли екипът ви да работи по-бързо, по-прецизно и по-ефективно?
Изберете водеща система за управление и партньор, който ще я превърне в решение, пасващо на вашия бизнес
Научете повече за Dynamics NAV Свържете се с нас

Microsoft Dynamics NAV – цялостно решение за бизнеса

Microsoft Dynamics NAV (Navision) е предшественик на Microsoft Dynamics 365 Business Central и е сред водещите софтуери за бизнес управление, на което се доверяват над 160 000 компании в цял свят.

Софтуерното решение съдейства за оптимално управление разходите на време и средства, позволява да направите повече в по-кратки срокове, а повишената производителност и понижените разходи водят до по-висока рентабилност и тласкат бизнеса ви напред и нагоре.

Microsoft Dynamics NAV (Business Central) е по-добрият начин да правите бизнес

Вашият бизнес постоянно се променя и развива. За да сте винаги на гребена на вълната трябва да бъдете по-бързи, по-гъвкави и по-конкурентни. Microsoft Dynamics NAV ви дава инструментите, с които да се утвърдите като лидер на пазара.

Цялостен поглед върху бизнеса

Управлявате и оптимизирате всички процеси, които протичат в компанията в една единна система

Един вход на информация

Веднъж въведена, информацията достига до всички модули на системата. Избягвате многократното въвеждане и намалявате възможността за грешки

Лекота на използване

С лесния за употреба интерфейс на ERP системата започвате работа незабавно, без да губите време и пазарни възможности

Интеграция с цялата Microsoft вселена

Системата за управление естествено се интегрира както с другите мощни бизнес системи на Microsoft, така и с познатите офис приложения

Управлявате ефективно всички аспекти на бизнеса си

Финанси

Microsoft Dynamics NAV предоставя необходимата информация от областта на счетоводството и финансите за вземането на нужните управленски решения. Той осигурява достъп както до финансовите данни в реално време, така и до мощни инструменти, които подпомагат анализирането на резултатите. Също така улеснява изготвянето на текущи, месечни и годишни отчети, основани на счетоводната информация.

С помощта на решението ефективно извършвате всички счетоводни операции, следите задълженията, вземанията, складовите наличности, аналитичното счетоводство, дълготрайните активи и банковите плащания. Работите с различни валути, офиси, правни субекти или компании.

Производство

ERP системата дава възможност да увеличите оперативната ефективност и да управлявате изискванията към производството, включително производствените поръчки, списъците с материали, планирането на снабдяването и планирането на капацитета. Гъвкавите процеси и интегрираната информация ви позволяват да поемате точни ангажименти към клиентите, бързо да реагирате на промени и заявки в последния момент и да се възползвате от нови търговски възможности, за да изпреварите конкуренцията.

Microsoft Dynamics NAV поддържа производствени спецификации и маршрути, както и различни версии на даден продукт. Специално разработена от Тим ВИЖЪН България функционалност позволява по-лесно и удобно формиране на непряката себестойност на продукцията. В допълнение, системата има възможност за планиране на производството, базирано на информацията за търсенето и прогнозите, а така също и на времето за изпълнение на поръчките за производство, натовареността на различните машинни и работни центрове.

Доставки

Организирате ефективно процесите на продажби, покупки, както и целия цикъл по опаковане и експедиция, за да отговорите на специфичните изисквания на клиента и да бъдете поне на крачка пред конкуренцията.

Повишавате лоялността на клиентите чрез по-бързо обслужване и улавяне на нови пазарни възможности. Благодарение на решението, вие подобрявате управлението на наличностите, обработката на поръчките и планирането на търсенето.

Логистика и дистрибуция

Microsoft Dynamics NAV предоставя актуална информация в реално време, което помага за поддържането на оптимално ниво на запасите от материали, стоки и готова продукция, улеснява и оптимизира производствените процеси, заявките и дистрибуцията. Системата автоматизирано създава предложения за поръчки към производството и доставките на база действителното и прогнозираното търсене в отделни периоди от време. Тези предложения лесно и бързо могат да се трансферират в действителни поръчки.

Човешки ресурси

Софтуерът за бизнес мениджмънт помага да управлявате пълноценно човешките си ресурси, като организира и контролира информацията за служителите. Решението осигурява редица отчети за анализ на данните за служителите, които помагат при следенето на най-важния актив – хората. Можете да проследявате отсъствията и да поддържате досиета на служителите.

Управление на проекти

С помощта на ERP решението планирате и управлявате ресурси, задачи и проекти, изготвяте бюджети и фактурирате извършени дейности. Ефикасно управлявате разходите по проекта с проследяване на разноските и усвояване на ресурсите, планиране на капацитета и прогнозиране на готовността. С ефективното следене на проектите можете да взимате сигурни и аргументирани решения на базата на изчерпателна информация.

Сервиз

Бизнес системата дава възможност за ефективно управление на сервизните дейности, които се предлагат на клиентите. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на продадените стоки, договори за сервизни дейности, планиране и изпълнение на сервизните работи, график на сервизните дейности, управление на поръчките за сервизно обслужване, артикули на склад и цени на сервиз. Всичко това е интегрирано в единна система, в която информацията е винаги вярна и актуална.

Искате да научите повече за Microsoft Dynamics NAV (Business Central)?

Ще се радваме да ви консултираме относно нашите решения и да демонстрираме техните възможности.