Фирмите от над 25 малки общини могат да финансират внедряването на ERP с европейски средства

Над 25 малки общини могат да кандидатстват за европейски средства за внедряване на ERP системи

Предприятия, развиващи дейността си на територията на над 25 малки общини, имат възможност да финансират развитието и растежа на бизнеса си с европейски средства, отпускани в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Използвайки тези средства, компаниите ще могат да финансиране закупуване и внедряване на системи за управление на бизнеса (ERP), внедряване на добри производствени практики, реинженеринг на процесите в предприятието и ред други дейности.

За финансиране могат да кандидатстват малки и средни компании от общини Балчик, Генерал Тошево, Котел, Сунгурларе, Върбица, Куклен, Асеновград, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Белово, Септември, Велинград, Радомир, Земен, Марица, Свиленград, Ардино, Джебел, Долни Чифлик, Бяла, Поморие, Белене, Никопол, Дряново и Трявна.

Община

Отворена процедура

Срок за кандидатстване

Балчик и Генерал ТошевоРазвитие на управленския капацитет и растеж на МСП – BG16RFOP002-2.04430.08.2019 г.
Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.01220.09.2019 г.
Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.03230.09.2019 г.
Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството – BG16RFOP002-2.039 31.10.2019 г.
Котел, Сунгурларе и ВърбицаПовишаване на конкурентоспособността на МСП чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. Чрез диверсификация и алтернативни дейности20.08.2019 г.
Куклен и АсеновградПодобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.04531.08.2019 г.
Гоце Делчев, Гърмен и ХаджидимовоПодкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.01702.09.2019 г.
Белово, Септември и ВелинградПодобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.05005.09.2019 г.
Радомир и ЗеменПодобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.04327.09.2019 г.
Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.01415.10.2019 г.
МарицаНасърчаване на предприемачеството – BG16RFOP002-2.04830.09.2019 г.
СвиленградКапацитет за растеж на МСП – BG16RFOP002-2.02528.10.2019 г.
Ардино и ДжебелПовишаване на конкурентоспособността на МСП, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности – BG16RFOP002-2.03631.10.2019 г.
Долни Чифлик и БялаПодкрепа за разработване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.01315.11.2019 г.
ПомориеТехнологично развитие и иновации – BG16RFOP002-1.01019.12.2019 г.
Белене и НикополПодобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.02220.01.2020 г.
Дряново и ТрявнаПодобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.03130.04.2020 г.

В допълнение, компаниите от още 5 общини ще могат да кандидатстват за финансиране, с което да закупят машини и оборудване за повишаване на производствения си капацитет. Всички отворени процедури и условията за кандидатстване по тях можете да видите на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

 

Като един от водещите внедрители на системи за управление на бизнеса (ERP, CRM и BI системи), ние в Тим ВИЖЪН България с готовност ще ви съдействаме при избора на подходящо решение, подготовката на проектната документация и кандидатстването за европейско финансиране.

Свържете се с нас

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy