Балкам Груп управлява цялостно дейността си с ERP решение от Тим ВИЖЪН България

Внедряване на ERP в Балкам Груп

Балкам Груп е водещ производител на кафе в България с близо 30-годишна история и над 30 представителства в и извън страната. Компанията притежава и управлява най-голямата фабрика за кафе на Балканския полуостров, преработваща над 12 хил. тона сурово кафе годишно и предлага шест собствени бранда, сред които Spetema, Napoli, La Vista и Santos и други. Паралелно с това, Балкам Груп е сред водещите доставчици на вендинг автомати за напитки и консумативи за тях.

За своя динамично развиващ се бизнес Балкам Груп се нуждаеше от гъвкаво решение за управление, което да обхване в една система всички разнообразни направление от дейността на компанията. След анализ на предлаганите на пазара решения, компанията се спря на Microsoft Dynamics 365 Business Central, а Тим ВИЖЪН България беше избран за партньор, който да реализира проекта по внедряване.

ERP pешението

Dynamics 365 Business Central е сред водещите системи за бизнес управление в световен мащаб и принадлежи към цяла плеяда от бизнес софтуери, които Microsoft активно развива в рамките на семейството Dynamics 365. Интуитивният интерфейс на системата, нейната приспособимост и възможността ѝ да расте паралелно с бизнеса я прави предпочитано ERP решение за компании от различна величина и сфера на дейност.

Софтуерното решение обхваща всички ключови направления от дейността на всяка една компанията, сред които:

 • Управление на счетоводство и финанси
 • Производствена дейност
 • Продажби и доставки до клиенти
 • Покупки и управление на веригата на доставките
 • Управление на склад
 • Управление на производствените процеси и др.

Предизвикателства пред проекта по внедряване

Сред основните предизвикателства при реализирането на този проект е обхващането на всички разнообразни направления в дейността на Балкам Груп в едно единно решение, което да осигурява цялостна картина за състоянието и функционирането на бизнеса – производство, дистрибуция, вендинг, сервизна дейност и др.

Сред най-предизвикателните направления от дейността, обхванати от системата, безспорно е проследяването и отчитането на приходите и разходите, свързани с предоставянето на вендинг автомати и продажбите, реализирани от тях. Системата дава възможност за картотекиране, управление и проследяване условията по договори за наем на вендинг автомати, ценообразуване и ценови условия; проследяване физическото местоположение на вендинг автоматите, премествания и др.

Всички дейности по обслужване на вендинг автоматите се отчитат чрез интеграция на системата с мобилни устройства, включително зареждане на артикули, отчитане на продажбите, инвентаризация. Отчитането на реализираните приходи се извършва чрез реализираната интеграция с мобилни устройства, а информацията не само директно попада в системата и служи за нуждите на счетоводството, но и позволява експедитивно да се изчисли и анализира рентабилността по отделните вендинг устройства и продаваните чрез тях артикули.

Сред другите предизвикателства пред внедряването се отличават:

 • Специфичните особености, с които се отличават продажбите, реализирани чрез различните търговски канали като ХоРеКа, продажба на насипно кафе, ритейл, вендинг, онлайн търговия, продажба от собствени павилиони и др.
 • Високата динамика на дейност на компанията, отличаваща се с голям обем ежедневни транзакции и нужда от гъвкаво управление на ценови листи и листи с отстъпки;
 • Нуждата от прецизно управление на финансовите условия към клиентите и проследяване на вземания, кредитни лимити, срокове отложено плащане и др.
 • Необходимостта от интеграция със системи за управление на поръчки от търговски вериги (EDI) и др.

Реализираните ползи от внедреното ERP решение

След успешното внедряване и старта на продуктивна работа с Dynamics 365 Business Central Балкам Груп отчита редица значими ползи от нейното използване, сред които се отличават:

 • Функционирането на системата като единен източник на информация за всичко, което се случва с компанията. Това от своя страна е сигурен източник на достоверна информация за нуждите на мениджмънта, който подпомага и ускорява процеса по вземане на оперативни и стратегически решения;
 • Наличието на информация в реално време за състоянието на бизнеса и постигнатите финансови резултати, която е на разположение на мениджмънта под формата на актуален отчет на приходите и разходите по основни направления на дейността, но също така и по отделни региони в рамките на направленията. Тези детайлизирани отчети са изведени на началния екран и значително облекчават работата на мениджърите, които при всяко отваряне на системата разполагат с най-актуалната информация за напредъка на бизнеса;
 • Значително подобрени възможности за задълбочени анализи на финансови показатели, обеми и темпове на продажби по различните канали, бюджетиране, анализ на рентабилност и други ключови индикатори както в рамките на ERP решението Business Central, така и чрез внедрената в рамките на проекта аналитична платформа Tableau;
 • Повишаване ефективостта на работа и снижаване до минимум на възможността за допускане на грешки чрез автоматизиране на повтарящи се рутинни ръчни процеси и задачи;
 • Улеснено дефиниране и проследяване изпълнението на таргети по продукти, канали, търговци, машини, продуктови групи и други;
 • Прецизно проследяване движението на техника и на рекламни материали.

 

Искате да научите как ERP системите биха подпомогнали развитието на вашия бизнес? Ще се радваме да поговорим.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy