+359 2 976 13 13

Сертификати

Тим ВИЖЪН България притежава Microsoft Gold Enterprise Resource Planning компетенция за внедряване и разработка на ERP решения, базирани върху Microsoft Dynamics и Microsoft Silver Data Platform компетенция за експертиза в областта на системите за управление на бази данни

Microsoft Gold ERP Competency

Microsoft Silver Data Platform Competency

 

Поради постоянното нарастване на партньорската мрежа на Microsoft, компанията решава да създаде нова, по-детайлизирана структура, която да отразява по-добре компетентността на партньорите спрямо решенията, които предлагат. През 2010 г. са въведени т. нар. компетенции. Всяка от тях е насочена към определена продуктова линия и съпътстващите я услуги.

 

Основните изисквания за получаване на компетенция са сертифицирани по програмата на Microsoft професионалисти, лицензирани по методологиите на Microsoft специалисти и официални референции от клиенти.

 

Още със стартирането на програмата, Тим ВИЖЪН България заслужи Gold Enterprise Resource Planning компетенция за внедряване и разработка на ERP решения, базирани върху Microsoft Dynamics и Silver Data Platform компетенция за експертиза в областта на системите за управление на бази данни.

 


 

Най-голямото предимство на Тим ВИЖЪН е качеството на работа, гарантирано с ISO 9001:2015ISO 9001:2015 – Управление на качеството

 

Едно от основните предимства на Тим ВИЖЪН България е качеството на работа, благодарение на което имаме 100% удовлетвореност на клиентите. За да можем да гарантираме и подобряваме това качество, още през 2001 г. в компанията е внедрен стандартът ISO 9001:2000, който е ревизиран към ISO 9001:2008 девет години по-късно и към ISO 9001:2015 през 2016 г.

 

Системата за управление на качеството е динамично отражение на правилата за работа в Тим ВИЖЪН България и всеки служител работи съобразно нейните изисквания, което гарантира качеството на крайния продукт. Благодарение на нея, ние можем да предвиждаме резултатите от нашата работа, да оптимизираме процесите си и да поддържаме високия си корпоративен имидж.

 

ISO/IEC 27001:2013 – Информационна сигурност

 

Отношенията с нашите клиенти често включват достъп и работа с тяхната фирмена информация, поради което е наложено спазване на строги правила за конфиденциалност.

 

Като допълнителна предпоставка за правилна и адекватна защита на данните, през 2013 г. в Тим ВИЖЪН България беше внедрена система за управление на информационната сигурност по стандартът ISO 27001:2005, ревизиран в последствие към ISO 27001:2013. Служителите ни са задължени да работят, спазвайки изискванията на стандарта и да поддържат високо ниво на конфиденциалност.

 

ISO/IEC 20000-1:2011 – Управление на IT услуги

 

Качествените и ефективни услуги са основна предпоставка за надеждно решение и доволни клиенти. За да защити и гарантира управлението на услугите, които предоставя, през 2013 г. Тим ВИЖЪН България внедри стандарта ISO 20000-1:2011, отнасящ се към бързо развиващите се услуги в областта на информационните технологии.

 

Благодарение на този стандарт, ние можем постоянно да усъвършенстваме услугите си и да гарантираме по-висока степен на удовлетвореност на нашите клиенти.

Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни