+359 2 976 13 13

Локализация

Тим ВИЖЪН България предоставя напълно локализирана версия на Microsoft Dynamics NAV, съобразена с изискванията на българското законодателство.

 

Системата предлага възможност за настройка, издаване и отпечатване на изискваните от българското законодателство финансови отчети и справки като „Баланс”, ”Отчет на приходи и разходи”, „Оборотна ведомост”, ДДС дневници и декларации, включително VIES, Интрастат декларации и различни оперативни документи.

 

Екипът на Тим ВИЖЪН България е първият и единствен партньор на Майкрософт, който е реализирал успешно повече от 10 проекта за локализация на Microsoft Dynamics NAV, включително версии:

 
 • Navision Financials 2.60 /2001 г./
 • Navision Attain 3.01 /2001 г./
 • Navision Attain 3.10 /2002 г./
 • Navision Attain 3.60 /2003 г./
 • Microsoft Business Solutions Navision 3.70 /2004 г./
 • Microsoft Business Solutions NAV 4.00 /2007 г./
 • Microsoft Dynamics NAV 5.00 /2008 г./
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 /2010 г./
 • Microsoft Dynamics NAV 2013 /2013 г./
 • Microsoft Dynamics NAV 2015 /2015 г./
 • Microsoft Dynamics NAV 2016 /2016 г./
 • Microsoft Dynamics NAV 2017 /2017 г./

 

Дългогодишният ни опит в адаптирането на Microsoft Dynamics NAV е наложил следните добри практики при реализирането на тези дейности:

 

 • изготвяне на сценарии за функционално тестване на локализацията спрямо законовите изисквания за ДДС и Интрастат отчетност
 • разработка и адаптиране на системата спрямо тези изисквания
 • превод и тестване на потребителския интерфейс на български език
 • превод на помощната информация към системата
 • изготвяне на потребителски ръководства за работа с локализираната функционалност
 • функционално тестване и качествен контрол
 • поддръжка и актуализация на локализацията при промени в българското законодателство

 

Допълнително Тим ВИЖЪН България предлага и гранула „Разширена българска функционалност“, която не се изисква законодателно, но е необходима за реализирането в системата на някои от установените в България добри счетоводни практики.

 

Нейната функционалност включва:

 

 • Поддържане на кореспондиращи сметки и възможност за генериране на Главна книга и филтриране по кореспондиращи сметки при настройка на финансови справки от потребителя в „Генератор на справки” и в „Анализи по аналитичности”;
 • Хронологичен журнал на сметка – записите по дадена счетоводна сметка в хронологичен ред с техните кореспонденции;
 • Сторниране на регистри (един регистър съдържа всички счетоводни операции, свързани с осчетоводяване на журнал) – създава записи в счетоводни журнали или журнали за артикули (стоки и др.), които позволяват сторнирането на избрания регистър;
 • Поддържане на архиви на счетоводни журнали и журнали за артикули и др.

CfMD

Certified for Microsoft Dynamics (CfMD) е програма, която гарантира, че разработеното от трета страна софтуерно решение, отговаря на най-високите стандарти на Microsoft за внедряване на Dynamics продуктите. Покриването на изискванията на CfMD, показва, че решението е:

 • Разработено от сертифициран и уважаван независим софтуерен доставчик
 • Разработено съгласно специфичните нужди на бизнеса и индустрията
 • Тествано за безупречна интеграция с Microsoft Dynamics продуктите
 • Използвано и препоръчвано от други компании
 • Носи малък риск, бързо е за внедряване и лесно за поддръжка
 • Съобразно поддържано и подсигурено
 • Отговаря на изискванията за език, данъчно и държавно законодателство

Поддръжка

Съгласно предварително сключен договор за поддръжка, Тим ВИЖЪН България предоставя на клиентите си сервизно обслужване на локализираното решение Microsoft Dynamics NAV, включващо:

 • Профилактика на Microsoft Dynamics NAV
 • Решаване на текущи проблеми, зададени по телефон, e-mail или Интернет helpdesk
 • Актуализиране на ползваната от клиента система, при промяна в българското законодателство и неплатена такса Enhancement plan
 • Обучение за работа със системата
 • Съдействие при работа

 

Тим ВИЖЪН България ще осигурява цялостна поддръжка на CfMD сертифицираната локализация на Microsoft Dynamics NAV 2013 до 09.01.2023 г.

Тим ВИЖЪН България ще осигурява цялостна поддръжка на CfMD сертифицираната локализация на Microsoft Dynamics NAV 2015 до 09.01.2023 г.

Тим ВИЖЪН България ще осигурява цялостна поддръжка на CfMD сертифицираната локализация на Microsoft Dynamics NAV 2016 до 09.01.2023 г.

 

Всички клиенти на Тим ВИЖЪН България, могат да се свържат с отдел Поддръжка на посочените контакти или през формата за поддръжка.

 

За често задавани въпроси, вижте тук.

Развитие

CfMD сертифицираната локализация на Microsoft Dynamics NAV следва официалната насока на развитие (Statement of Direction) на Microsoft Dynamics NAV и всяко добавяне на функционалности, ще бъде отразявано своевременно и в локализираната версия. При нова версия на Microsoft Dynamics NAV, Тим ВИЖЪН България се ангажира в срок до 10 месеца да представи локализацията за нея.

 

Това гарантира, че клиентите на Тим ВИЖЪН България ще могат да използват новите функционалности и да преминават на по-нови версии на продукта.

 
Решения, които предлагаме с тази услуга.
ERP системи
Microsoft Dynamics NAV
ERP системата Microsoft Dynamics NAV превръща б
Повече
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни