+359 2 976 13 13
ERP системи
Microsoft Dynamics 365 BC
Софтуер за цялостно управление на вашия бизнес

ERP системите ви помагат да управлявате максимално ефективно всички дейности във вашата компания - финанси, продажби, доставки, склад, дистрибуция, производство, сервиз, проекти и човешки ресурси.

Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) превръща бизнес визията ви в реалност


Вашият бизнес постоянно се променя и развива в динамичните икономически условия. За да се задържите на гребена на вълната трябва да се възползвате от всяка възможност да бъдете по-бързи, по-гъвкави и по-конкурентни.


С ERP системата Microsoft Dynamics 365 Business Central (наследник на Dynamics NAV) имате пълен контрол над своя бизнес и силата незабавно да вземате решения, основани на надеждна, пълна и актуална информация.


Microsoft Dynamics 365 Business Central добавя стойност към бизнеса ви


Чрез софтуера за планиране ресурсите на предприятието Dynamics 365 Business Central управлявате оптимално разходите на време и средства, давате възможност на екипа си да направи повече в по-кратки срокове, а повишената производителност и понижените разходи водят до по-висока рентабилност и тласкат бизнеса ви напред и нагоре.


Защо MS Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) е правилното решение за управление на вашия бизнес?

 

Защо да изберете Microsoft Dynamics NAV за своя бизнес

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central е по-добрият начин да правите бизнес

 

Бързо внедряване

 

С Dynamics 365 Business Central не губите време и пазарни възможности

Лекота на използването

 

Познатият и интуитивен интерфейс помагат на екипа ви да започва да работи със системата незабавно, без нужда от продължително обучение

 

Цялостно управление на всички процеси в компанията

С ERP автоматизирате и оптимизирате всички процеси, които протичат в организацията. Повишавате производителността на всички нива в организацията

 

Един вход на информация

 

Веднъж въведена, информацията достига до всички модули на системата. Избягвате многократното въвеждане и намалявате възможността за грешки

Система, базирана на потребителските роли

С ERP системата точните хора в организацията имат достъп до точната информация във всеки един момент, за да работят много по-ефективно

Интеграция с цялата вселена на Microsoft

Dynamics 365 Business Central е част от семейството Microsoft Dynamics и естествено се интегрира както с другите мощни бизнес системи на Microsoft, така и с познатите офис приложения, които екипът ви вече използва в ежедневната си работа

 

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central е гъвкава ERP система, която лесно пасва на компании с различен размер и сфера на дейност:

Дистрибуция

Производство

Услуги

Хранително-вкусова промишленост

Транспорт и логистика

Машиностроене

Строителство

Финансови услуги

 

 

Свържете се с нас сега, за да обсъдим възможностите и предимствата, които Microsoft Dynamics 365 Business Central предлага за вашата компания и бизнес сектор.

 

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) е система от модули, чрез които управлявате всеки аспект на бизнеса си:

Управление на финансите

Microsoft Dynamics 365 Business Central предоставя необходимата информация от областта на счетоводството и финансите за вземането на нужните управленски решения. Той осигурява достъп както до финансовите данни в реално време, така и до мощни инструменти, които подпомагат анализирането на резултатите. Също така улеснява изготвянето на текущи, месечни и годишни отчети, основани на счетоводната информация.

 

С помощта на решението можете ефективно да извършвате всички счетоводни операции, да следите задълженията, вземанията, складовите наличности, аналитичното счетоводство, дълготрайните активи и банковите плащания. Можете да работите с различни валути, офиси, правни субекти или компании.

Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Microsoft Dynamics 365 Business Central осигурява достъп до точна и актуална информация за клиентите, чрез инструменти за ефективно управление на контактите, потенциалните клиенти и маркетинговите кампаниите, които стимулират продажбите и повишават лоялността. Всеки служител в организацията може да получи необходимата информация за оптимално взаимодействие с клиентите и взимане на интелигентни решения въз основа на точна информация за всеки контакт.

Управление на веригата с доставки

С помощта на Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) можете да организирате процесите на продажби, покупки, както и целия цикъл по опаковане и експедиция, за да отговорите на специфичните изисквания на клиента и за да бъдете поне на крачка пред конкуренцията. Ще повишите лоялността на клиентите чрез по-бързо обслужване и улавяне на нови пазарни възможности. Благодарение на решението, вие подобрявате управлението на наличностите, обработката на поръчките и планирането на търсенето.

Логистика и дистрибуция

Microsoft Dynamics 365 Business Central предоставя актуална информация в реално време, което помага за поддържането на оптимално ниво на запасите от материали, стоки и готова продукция, улеснява и оптимизира производствените процеси, заявките и дистрибуцията. Системата автоматизирано създава предложения за поръчки към производството и доставките на база действителното и прогнозираното търсене в отделни периоди от време. Тези предложения лесно и бързо могат да се трансферират в действителни поръчки.       

Управление на човешките ресурси

Microsoft Dynamics 365 Business Central помага да управлявате пълноценно човешките си ресурси, като организира и контролира информацията за служителите. Решението осигурява редица отчети за анализ на данните за служителите, които помагат при следенето на най-важния актив – хората. Можете да проследявате отсъствията и да поддържате досиета на служителите.

Управление на проекти

С помощта на Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamic NAV) можете да планирате и управлявате ресурси, задачи и проекти, да изготвяте бюджети и да фактурирате. Можете ефикасно да управлявате разходите по проекта с проследяване на разноските и усвояване на ресурсите, планиране на капацитета и прогнозиране на готовността. С ефективното следене на проектите можете да взимате сигурни и аргументирани решения на базата на изчерпателна информация.

Производство

Microsoft Dynamics 365 Business Central дава възможност да увеличите оперативната ефективност и да управлявате изискванията към производството, включително производствените поръчки, списъците с материали, планирането на снабдяването и планирането на капацитета. Гъвкавите процеси и интегрираната информация ви позволяват да поемате точни ангажименти към клиентите, бързо да реагирате на промени и заявки в последния момент и да се възползвате от нови търговски възможности, за да изпреварите конкуренцията.

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central поддържа производствени спецификации и маршрути, както и различни версии на даден продукт. Специално разработена от Тим ВИЖЪН България функционалност позволява по-лесно и удобно формиране на непряката себестойност на продукцията. В допълнение, системата има възможност за планиране на производството, базирано на информацията за търсенето и прогнозите, а така също и на времето за изпълнение на поръчките за производство, натовареността на различните машинни и работни центрове.

Сервиз

Microsoft Dynamics 365 Business Central дава възможност за ефективно управление на сервизните дейности, които се предлагат на клиентите. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на продадените стоки, договори за сервизни дейности, планиране и изпълнение на сервизните работи, график на сервизните дейности, управление на поръчките за сервизно обслужване, артикули на склад и цени на сервиз. Всичко това е интегрирано в единна система, в която информацията е винаги вярна и актуална.

Полезно
Изтегли
0.94 MB / pdf
2015.12.09
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни