+359 2 976 13 13

ГФК България ООД

GfK България е създадена през 1994 г. като дъщерна фирма със 100% собственост на GfK Австрия и част от GfK Group. Основана преди 75 години като първата компания за проучване на пазара в Германия GfK Group e една от водещите компании за маркетингови изследвания. Днес тя има над 130 дъщерни фирми и участие в други компании в 90 страни на пет континента,

 

GfK България е водеща компания в областта на маркетинговите проучвания в България. Тя предлага на своите клиенти пълен набор от маркетингови и социологически инструменти. Информационните услуги, които предоставя за промишлеността, търговията на дребно и сферата на услугите, се използват от компаниите при маркетинг, насочен към съществуващи и потенциални клиенти, както и за да се отличат от конкуренцията. GfK България е член на ESOMAR - Асоциация на маркетинговите агенции в България и Българската социологическа асоциация.

 

Първият проект по внедряване на MS Dynamics NAV в GfK България е осъществен през 2003 г. за версия 3.10 на продукта. Основната цел е внедреното решение да предостави пълна финансова информация на ръководството на компанията.

 

По време на внедряването са обхванати всички процеси, свързани с покупки, продажби, управление на проекти и управление на финанси, фактуриране на извършените услуги (billing).

 

Част от този проект е и първото в България внедряване на модул за разходно счетоводство (Cost accounting) и модул за разпределение на непреките разходи на ниво проект, което дава възможност за изчисляване и проследяване на пълната себестойност на услугите по всеки проект.

 

В началото на 2009 г. е направена актуализация на системата към версия NAV 5.01 с прехвърляне на пълната история на операциите. В допълнение, обновената система позволи оптимизация и пълна автоматизация на дейностите по месечно приключване и по генериране на отчетите, изисквани от групата на ГФК.

 

В резултат на всичко това, екипът на ГФК България се радва на реалните ползи от използването на системата:

 

  • Проследяване в реално време на съотношението приходи/разходи на ниво проект;
  • Формиране на печалбата на различни нива, включително и на ниво проект;
  • Навременно издаване на фактури и отразяването в тях на реално вложените ресурси за извършване на услугите;
  • Многократно съкращаване на времето за генериране и изпращане на отчети към GfK Group.
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни