+359 2 976 13 13

Девин ЕАД

Компания Девин ЕАД е основана през 1992 г. като дружество с ограничена отговорност между физически лица и община Девин. Основен предмет на дейност са бутилиране и дистрибуция на минерална вода и безалкохолни напитки. Девин ЕАД притежава концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в региона на град Девин, Родопите, от които се бутилира минерална вода Девин, както и разрешително за водоползване на извор Балдаран, от който се бутилира уникалната за българския пазар изворна вода Девин.

 

Проектът, реализиран от Тим ВИЖЪН България, обхваща внедряване на интегрирана система за управление във фирма Девин и дъщерните й компании Девин Роял (понастоящем вече част от Девин ЕАД) и Атлантик Дивайн – последните две се занимават с дистрибуция и доставка на продуктите на Девин.

 

Големите предизвикателства по време на внедряването:

 

• Внедряване на системата в трите компании

Голям брой клиенти и документооборот
Специфични изисквания към процесите за следене и анализ на продажбите и взаимоотношенията с клиентите
Използване на „търговска сила“ за събиране на поръчки от клиенти, управление на рекламни активи, събиране на информация за клиентите и др. Осъзната необходимост от автоматизиране на работата на тези служители
Използване на голям брой рекламни активи и необходимост от управлението им

 

Системата обхваща всички процеси по управление на поръчки от клиенти, планиране и управление на експедиции, отчитане на производството, бюджетиране и анализ на продажби и доставки, управление на вземания и задължения, финанси и счетоводство.

 

Внедрен е и CRM модул за управление на взаимоотношенията с клиентите, който включва съхраняване на търговска информация за клиентите и техните обекти, управление на договори, управление на посещения на търговци, управление на рекламни активи и съхраняване на информация за състоянието на търговските обекти.

 

Направена е интеграция със система за мобилна търговия, чрез която се събират както поръчки за продажба, така и информация от анкети, за движение на рекламни активи и др.

 

Реални ползи от внедряването:

 

Подобряване на взаимоотношенията с клиентите

Следене и анализ на използването на рекламни активи

Оптимизиране и редуциране на разходите за транспорт и спедиция

По-висока ефективност в работата на търговците

Улеснен процес и намалено време за обмен на данни с дистрибуторите на компанията

Възможност за прогнозиране и вземане на решения на база пълен анализ за реализацията на продукцията

Изготвяне на гъвкави, големи по обем и в реално време справки и анализи с използване на BI решението, изградено от Тим ВИЖЪН България

Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни