+359 2 976 13 13

Алкомет АД

Основана през 1981 г., днес Алкомет АД е водещ български производител на валцoвани и пресовани алуминиеви продукти. През последните 30 години компанията успешно се развива като един от големите производители на алуминиев прокат на Балканите и e известнa като надежден партньор на международните и вътрешни пазари.

 

Модерното технологично оборудване на трите основни цеха – леярен, валцов и пресов, заедно с прилагането на съвременни методи за обработка на алуминий и алуминиеви сплави, позволяват производството на богата гама от валцовани и пресовани продукти в съответствие с европейските стандарти.

 

Алкомет АД е компания с над 760 служители, над 200 клиента и годишен капацитет на трите основни цеха над 50 хил. тона продукция.

 

Предизвикателството на този проект беше непрекъснатият технологичен процес (24/7 производствен цикъл) и специалните изисквания за проследимостта на продукцията. Компанията има и негативен опит с неуспешен предходен проект с друг внедрител.

 

Нуждата от адекватно решение за управление на бизнеса в Алкомет АД беше провокирана от:

 

 • Проблеми с производственото планиране и неефективно използване на производствения капацитет;
 • Забавяне на някои клиентски поръчки и излишъци при други;
 • Невъзможност за проследяване и анализ на продажбите;
 • Липса на контрол на разходите и анализ на себестойността;
 • Липса на контрол при заявяване на материали и консумативи;
 • Липса на проследимост на материалните потоци.

 

В рамките на 8 месеца Тим ВИЖЪН България успешно внедри цялостно решение за управление на бизнеса, обхващащо процесите по продажби, покупки, складово стопанство и логистика, управление на финанси и производство. В системата са автоматизирани всички дейности по управление на поръчки, експедиция (вкл. интеграция с мобилни устройства), отчитане на производството и ОТК, управление на вътрешни заявки за материали, доставки и хеджиране, вземания и задължения, финанси и счетоводство.

 

Като резултат от внедряването на Microsoft Dynamics NAV, бяха постигнати:

 

 • Проследимост на основните материални потоци;
 • Проследимост на конкретните заготовки и опаковки готова продукция;
 • Подобрен и улеснен контрол на качеството и проследимост при рекламации;
 • Намаляване на грешките при експедиране на продукция чрез контрол с мобилни устройства и използване на баркод маркировка и сканиране;
 • Автоматизиране на отчитането на производствения процес чрез интеграция със SCADA;
 • Автоматично изчисляване на пълната производствена себестойност на продукцията. Възможност за анализ по пера и разходни центрове;
 • Формализиране и автоматизиране на процеса на заявяване на материали и консумативи;
 • Възможност за бързи и гъвкави отчети и анализи по различни критерии, в реално време. 
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни