+359 2 976 13 13

Услуги

Успехът ви изисква внимателно планиране и управление на време и средства

 

Вашият бизнес е сложен. Успехът ви, до голяма степен, зависи от доброто планиране и бюджетиране на проектите, следене на време за предоставените услуги и ефективно разпределение на ресурсите. Вашият продукт е неосезаем, бизнесът се променя постоянно, а контролът над време е всичко. Управлението на фирма за професионални услуги изисква внимателно планиране, точно фактуриране и способност да не се надвишава бюджета и срокът на проекта.

 

Без интегрирана система, с която да оценявате дейностите, да отчитате времето, фактурирането и управлението на проекти, контролирането на проектите и паричните потоци може да бъде трудна задача. С разнообразни системи, несъгласувани процедури и комуникационни пропуски, вие губите време, което иначе може да бъде фактурирано. В бизнеса, където времето е пари, всяка секунда е ценна.

 

С решението, което предлага Тим ВИЖЪН България, вие ще:

 

  • подобрите паричните потоци чрез по-бързо отчитане и фактуриране

  • подобрите видимостта на всички проекти със справки за статуса и състоянието на целия проект

  • подобрите обслужването на клиенти чрез управление и проследяване на всички взаимодействия с тях

  • имате по-ефективни отношения с клиента през целия проект и ще отговаряте по-бързо на клиентските запитвания

  • разпределяте отработеното време и разходи спрямо всеки проект

  • поддържате ефективни процеси с моменталното отразяване на проекта във финансово-счетоводния модул

  • прогнозирате натовареността и разпределението на ресурсите

  • осигурите фактурирането на всички отработени часове

  • постигнете максимално оптимизация на работата на всеки член на екипа

Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни