+359 2 976 13 13

Производство

ERP система за производствения бранш

 

Изберете софтуер за прецизно управление на производствени компании, базиран на световно признато ERP решение Microsoft Dynamics NAV и дългогодишния опит на Тим ВИЖЪН България в предприятия от сектора.

 

 • Ефективно капацитетно планиране
 • Автоматизиране на производствения процес
 • Оптимизиране на складовите наличности
 • Подобрено управление на поръчките

Производственият бранш е сред първите, които през годините се възползваха от предимствата на системите за управление на бизнеса. Днес секторът продължава да се променя с бързи темпове, а предизвикателствата пред него са все по-големи. Навлизат нови решения за автоматизация на производствените процеси и нови технологии като „Интернет на нещата“ (IoT - Internet of Things).

 

Изискванията на пазара и потребителските нагласи се променят буквално с месеци и компаниите от сектора трябва да реагират все по-гъвкаво на тези изменения. Нараства нуждата от оптимизиране на складовите наличности, прецизно управление на производствените процеси, по-добро планиране и прогнозиране. Всичко това налага нуждата от нови типове софтуерни решения за управление на бизнеса.

 

 

ERP система за производствени компании от Тим ВИЖЪН България - надеждният партньор за успеха на Вашия бизнес


От нас ще получите не просто една система за управление на бизнеса, а цялостно ноухау за оптимизиране на производствените процеси както за фирми, създаващи типови продукти на склад, така и за работещи по поръчка. Ще получите ERP решение, оптимизирано за нуждите на производствените компании, в което сме вложили дългогодишния опит и експертиза на екипа ни от такива проекти. Ще ви помогнем да оптимизирате процеса на производство, контрола на наличностите на суровини и готова продукция, мониторинга на статуса на поръчките в реално време, както и прогнозирането на материалите.

 

Предимства на Microsoft Dynamics NAV за производствени фирми: 

 

 • намаляване презапасяването със суровини
 • постигане на по-добра видимост на веригата за доставки и гарантиране на тяхната навременност
 • намаляване на оборотния капитал чрез по-оптимизирано използване на ресурсите и контрол на складовите наличности
 • оптимизиране планирането на необходимата работна ръка и оборудване
 • подобряване процеса на взимане на управленски решения, благодарение на точна и актуална информация
 • значително увеличаване удовлетвореността на клиентите

 

Допълнителни предимства за компаниите, които произвеждат по поръчка:

 • ефективно управление на ресурсите и проследяване статуса на производствените поръчки чрез мониторинг на срокове, етапи, осигуряването на материали и работата с подизпълнители
 • възможност за планиране доставките на материали директно от поръчката
 • ще се поръчват само толкова суровини, от колкото има нужда по реалните поръчки
 • проследяване на всички материали, необходими за изпълнението на дадена поръчка
 • получаване на точна и навременна информация за себестойността на всяка поръчка
 • проследяване и контрол на крайните срокове за изпълнение на клиентските поръчки
 • проследяване рентабилността на всяка поръчка

 

Планиране и проследяване на пълна производствена себестойност

 

Екипът на Тим ВИЖЪН България е разработил допълнителна функционалност за планиране и следене на себестойността на произвежданата продукция в рамките на ERP системата. Тя позволява изчисляване на пълната производствена себестойност и разпределяне на всички месечни разходи по продукти и по машини, според различни показатели като време, количество и др.

 

В резултат, в края на месеца ръководителят може да види колко му струва един продукт като материали, като разходи на машините, като труд и др. В крайна сметка функцията подобрява значително взимането на управленски решения при ценообразуването и увеличава възможностите за спечелване на трудни сделки и важни клиенти.

Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни