+359 2 976 13 13

Тим ВИЖЪН България проведе семинар на тема Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2016

2016.05.17

На 17.05.2016 г. Тим ВИЖЪН България, съвместно с консултантската фирма Интегрити Консултинг ООД, проведе семинар, посветен на възможностите за европейско финансиране за внедряване на софтуерни системи за управление на бизнес процесите в предприятието, каквито са ERP, CRM и BI решенията.


Подробно бяха разгледани условията, начините и сроковете за кандидатстване, както и допустимите дейности, които подлежат на финансиране, сред които: въвеждане и сертифициране на системи за управление, в съответствие с национални, европейски и международни стандарти; ресертификация на системи за управление, реинженеринг на процесите в предприятието и ред други.


Интерес предизвика завишения процент на отпусканата безвъзмездна финансова помощ, който може да достигне до 70 % от стойността на проекта.


Росен Пашов от Интегрити Консултинг разясни на присъстващите актуалната схема за оценяване на проектите, която е доста детайлна и намалява възможността за субективизъм при класирането на проектите.


Росен Караиванов, Управител на Тим ВИЖЪН България, разказа подробно за възможността за финансиране на услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service).

 

 

Всички желаещи да получат повече информация по темата на семинара могат да изтеглят презентацията ТУК