+359 2 976 13 13

Тим ВИЖЪН България с презентация за възможностите на BI системите в рамките на ежегодната Логистична бизнес конференция

2018.10.26

На 25.10.2018 г., в рамките на шестата ежегодна Логистична бизнес конференция в София, Тим ВИЖЪН България представи възможностите на решенията за бизнес анализи и тяхното място в съвременната динамична бизнес среда. Пред присъстващите представители на различни направления в логистичния бранш, нашият BI експерт д-р Валентина Протопопова разказа за важността от бързото и точно интерпретиране на бизнес информацията и превръщането й в основа за вземане на добре обосновани тактически и стратегически решения.

 

Особен акцент беше поставен върху възможностите на съвременните self-service аналитични решения като Tableau да помагат за доближаване на хората до данните и да осигуряват бърз и удобен начин за служителите на всяко едно йерархично ниво сами да създават визуализации и анализи в хода на ежедневната си работа. Това в значителна степен облекчава и ускорява работата с данни, разтоварва IT отделите от несвойствени за тях задачи, като изготвяне на справки и отчети и спомага за формирането на цялостна аналитична култура в организацията.

 

Д-р Протопопова подчерта ролята на анализа на данни като инструмент за постигане на конкурентно предимство и се спря на ползите, които може да реализира бизнеса в направления като подобряване качеството на вземаните решения, по-бързо идентифициране на пазарни възможности, повишаване производителността на работата и оптимизиране на разходите и ред други.