+359 2 976 13 13

Microsoft Dynamics 365 for Sales е лидер сред решенията за автоматизация на продажбите

2017.07.17

Microsoft Dynamics 365 for Sales е лидер сред решенията за автоматизация на търговските процеси, според последната класация, публикувана от водещата консултантска компания Forrester - The Forrester Wave™: Sales Force Automation Solutions, Q2 2017.


Оценката на водещите SFA решения (Sales Force Automation) е извършена на база разработена от Forrester скала от 35 ключови критерия, обхващащи настоящето състояние и функционалност на предлагания софтуер, стратегията за развитие и постигнатия пазарен дял. Оценката се допълва и от редица интервюта с потребители на различните софтуерни решения, относно тяхното виждане за полезността на софтуера и способността му да задоволява техните бизнес нужди в настоящия и бъдещи периоди.


Всички тези критерии класират SFA решението на Microsoft в лидерския квадрант, където то изпреварва много от другите ключови играчи на този пазар както по предлаганите към момента функционалности, така и по визия за развитие.

Класацията на Forrester акцентира върху ориентацията на съвременните SFA системи не толкова към стандартизиране на вътрешните процеси, свързани с продажбите, колкото към ангажиране на потребителите. В ера, в която потребителите са активната страна, влияеща цялостно върху продажбения цикъл, главната цел на тези софтуерни решения трябва да бъде осигуряването на пълноценни инструменти, помагащи на търговските специалисти да създават, поддържат и развиват контактите си с потенциалните и реални клиенти.


Какво характеризира съвременните системи за автоматизация на продажбените процеси, като Microsoft Dynamics 365 for Sales?

 

  • Тези решения разполагат с вградени инструменти, ориентирани към посрещане нуждите както на търговците в традиционния смисъл на думата, така и на постоянно възникващите и развиващите се нови търговски роли.
  • Съвременните решения са силно ориентирани към повишена продуктивност на търговците чрез намалената нужда от ръчно въвеждане на големи обеми информация. За тази цел те са интегрирани с множество други системи, създавайки по този начин една цялостна екосистема от приложения и инструменти, с които подпомагат търговския процес и повишават ефективността на търговските екипи
  • Съвременните SFA системи силно разчитат на вградените в тях изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (machine learning), които стъпват на клиентските данни, за да осигурят препоръки или да предложат най-подходящи следващи стъпки в процеса на комуникация с клиентите, с цел осигуряване на повече продажби и по-висока потребителска удовлетвореност.

 

Ако искате да научите повече за Microsoft Dynamics 365 for Sales и възможностите за приложение във вашата организация, свържете се с нас.

 

Източник: https://reprints.forrester.com/#/assets/2/108/'RES136162'/reports