+359 2 976 13 13

Фирмите от над 25 малки общини могат да финансират внедряването на ERP с европейски средства

2019.08.14

Предприятия, развиващи дейността си на територията на над 25 малки общини, имат възможност да финансират развитието и растежа на бизнеса си с европейски средства, отпускани в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Използвайки тези средства, компаниите ще могат да финансиране закупуване и внедряване на системи за управление на бизнеса (ERP), внедряване на добри производствени практики, реинженеринг на процесите в предприятието и ред други дейности.

 

За финансиране могат да кандидатстват малки и средни компании от общини Балчик, Генерал Тошево, Котел, Сунгурларе, Върбица, Куклен, Асеновград, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Белово, Септември, Велинград, Радомир, Земен, Марица, Свиленград, Ардино, Джебел, Долни Чифлик, Бяла, Поморие, Белене, Никопол, Дряново и Трявна.

 

Община

Отворена процедура

Срок за кандидатстване

Балчик и Генерал Тошево

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП – BG16RFOP002-2.044

30.08.2019 г.

Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.012

20.09.2019 г.

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.032

30.09.2019 г.

Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството – BG16RFOP002-2.039

 31.10.2019 г.  

Котел, Сунгурларе и Върбица

Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. Чрез диверсификация и алтернативни дейности

20.08.2019 г.

Куклен и Асеновград

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.045  

31.08.2019 г.

Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.017     

02.09.2019 г.

Белово, Септември и Велинград

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.050

05.09.2019 г.

Радомир и Земен

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.043

27.09.2019 г.

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.014

15.10.2019 г.

Марица

Насърчаване на предприемачеството – BG16RFOP002-2.048 

30.09.2019 г.

Свиленград

Капацитет за растеж на МСП – BG16RFOP002-2.025 

28.10.2019 г.

Ардино и Джебел

Повишаване на конкурентоспособността на МСП, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности – BG16RFOP002-2.036     

31.10.2019 г.

Долни Чифлик и Бяла

Подкрепа за разработване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.013

15.11.2019 г.

Поморие

Технологично развитие и иновации – BG16RFOP002-1.010   

19.12.2019 г.

Белене и Никопол

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.022

20.01.2020 г.

Дряново и Трявна

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.031 

30.04.2020 г.

 

В допълнение, компаниите от още 5 общини ще могат да кандидатстват за финансиране, с което да закупят машини и оборудване за повишаване на производствения си капацитет. Всички отворени процедури и условията за кандидатстване по тях можете да видите на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

 

Като един от водещите внедрители на системи за управление на бизнеса (ERP, CRM и BI системи), ние в Тим ВИЖЪН България с готовност ще ви съдействаме при избора на подходящо решение, подготовката на проектната документация и кандидатстването за европейско финансиране. Не се колебайте да се свържете с нас.