+359 2 976 13 13

Тим ВИЖЪН България проведе семинар на тема "Ефективен маркетинг с Microsoft Dynamics CRM"

2014.11.22

На 13.11 и 20.11.2014г. Тим ВИЖЪН България проведе семинари на тема “Ефективен маркетинг с Microsoft Dynamics CRM”. В семинарите участваха представители на частния и държавния сектор с интерес към темата, част от които вече имат внедрени CRM системи, и други, обмислящи внедряване на решение за управление на взаимоотношенията с клиенти и партньори.


Лектори бяха Павлина Козарова – Мениджър маркетинг и продажби в Тим ВИЖЪН България и Анастас Шопов - Мениджър бизнес консултиране в Тим ВИЖЪН България. Павлина Козарова направи кратък обзор на компонентите на маркетинговата стратегия, начини за пазарна сегментация, концепция за маркетингова фуния и представи начини за реализация на ефективни маркетингови дейности. Анастас Шопов демонстрира възможности на Microsoft Dynamics CRM за управление на маркетинга и функционалности за автоматизиране на маркетингови кампании и проекти със системата.


Участниците в семинара имаха възможността да се убедят в ефективността и предимствата на система Microsoft Dynamics CRM, свързани с управление и реализация на маркетинговия процес.